ابن سینا و تمثیل عرفانی

میراث مکتوب- موضوع حکمت مشرقی ابن سینا یکی از وجوه بحث‌انگیز تاریخ فلسفه در جهان اسلام است. آیا ابن سینا حکمتی سوای آنچه در آثار شناخته‌شده‌اش بر جای گذاشته است دارد یا نه؟ و اگر پاسخ مثبت است ماهیت آن چیست؟ با توجه به اینکه متن حاوی این حکمت یعنی کتاب الانصاف مفقود شده است، دشوار می‌توان دربارۀ ماهیت آن اظهار نظر کرد.

در دومین جلسه از مجموعه درسگفتارهایی دربارۀ بوعلی سینا که با سخنرانی دکتر انشالله رحمتی و با عنوان «ابن سینا و تمثیل عرفانی» ارائه می‌شود سعی خواهد شد که بر مبنای متون موجود ابن‌سینا مانند رساله‌های تمثیلی وی‌، بخش‌هایی از شفا و اشارات و احیاناً رساله‌هایی مانند رسالة فی الملائکه و با خوانشی هرمنوتیکی تبیین شود که حکمت مشرقیه ابن سینا چیزی از جنس حکمت اشراقی سهروردی و شاگردان و شارحان اوست... . همچنین تبیین خواهد شد که بر مبنای همین حکمت است که ابن سینا توانسته است بیشترین تأثیر را بر الهیات، فلسفه، ادبیات و هنر ایران زمین و به طور کلی جهان اسلام بر جای بگذارد.

نشست «ابن سینا و تمثیل عرفانی» از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی سینا با همکاری بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا روز چهارشنبه ۱۵ بهمن ساعت ۱۱ صبح به صورت مجازی پخش خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند این درس‌گفتار را از اینستاگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب به نشانی ketabofarhang  و تلگرام این مرکز به نشانی bookcitycc پیگیری کنند.