مقایسۀ تمثیل‌های مشترک مثنوی و غزلیات شمس

میراث مکتوب- نشست «مقایسۀ تمثیل‌های مشترک مثنوی و غزلیات شمس» روز شنبه ۱۸ بهمن از سوی پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

سخنران این نشست زهرا حیاتی، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، است.

این‌نشست روز شنبه ۱۸ بهمن ساعت ۱۱ برگزار می‌شود.

پیوند ورود رایگان:

https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-9ge-xcr