ویژه‌نامۀ یکصدمین سال تولد احمد سمیعی (گیلانی)

میراث مکتوب- «کاروان‌سالار ویرایش» ضمیمۀ خبرنامۀ داخلی انجمن صنفی ویراستاران است که در آن مقالاتی از استادان و پژوهشگران و دوستداران استاد سمیعی (گیلانی) و به‌مناسبت یکصدمین سال تولد ایشان، به چاپ رسیده است.

مطالب این ویژه‌نامه عبارتند از:

«تولد استاد سمیعی، روز ملی ویراستار» / هومن عباسپور

«آفتابی است دلیل آفتاب» / گلی امامی

«استاد شاگردپرور» / فتح‌الله مجتبائی

«چکامه‌ای در نکوداشت مقام علمی و اخلاقی استاد احمد سمیعی» / بهاءالدین خرمشاهی

«مصداقی از تعهد» / عبدالحسین آذرنگ

«پدر ویرایش ایران» / اصغر مهرپرور

«استاد سمیعی، پرچم‌دار ویرایش در ایران» / سید علی آل‌داود

«انگشتانی خستگی‌ناپذیر» / ناصر فکوهی

«خاطراتی فراموش‌نشدنی» / مهشید نونهالی

«به‌مناسبت صدمین سال تولد استاد احمد سمیعی» / حسن میرعابدینی

«اسباب بزرگی» / سعید رضوانی

«احمد سمیعی، خداوندگار درست‌نویسی و زیبایی» / امید طبیب‌زاده

«پرواز بلند واژه‌ها در آسمان آبی واژه‌ها» / سعید رفیعی خضری 

«استاد احمد سمیعی، گوهرنشان ادب» / پیمانه صالحی

«پرورندۀ کلام و رازدار قلم» / مهناز مقدسی

«سال‌شمار زندگی و فعالیت‌های استاد احمد سمیعی (گیلانی)

«پند استاد»

«آثار»

برای دریافت متن کامل این ویژه‌نامه کلیک کنید.