نامزدهای کتاب سال در گروه کلیات

میراث مکتوب- آثار راه یافته به مرحله دوم داوری سی‌و‌هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه کلیات معرفی شدند.

در موضوع «علوم کتابداری» کتاب «سرعنوان‌های موضوعی فارسی، ویرایش چهارم، تألیف پوری سلطانی، کامران فانی و فیروزان زهادی، تهران: سازمان اسناد کتابخانه  ملی، 1398، 5 ج» به عنوان نامزد معرفی شد.
 
در موضوع «فرهنگ‌نامه‌ها و دایرة المعارف‌ها»، کتاب‌های زیر جواز ورود به مرحله نیمه نهایی این دوره از جایزه کتاب سال را کسب کردند.

«دانشنامه تبرستان و مازندران، تألیف گروه نویسندگان، تهران: نی؛ ساری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، 1398، 5 ج»

«دانشنامه فرهنگ مردم ایران، تألیف گروه نویسندگان، تهران: مرکز بزرگ دایره‌المعارف اسلامی، 1397، 6 ج»

«دانشنامه ری، تألیف محمد ری‌شهری و مهدی مهریزی، قم: دارالحدیث، 1398، 2 ج» 
 
در موضوع «نسخ خطی» کتاب‌های زیر به عنوان نامزد معرفی شدند.

«فهرست نسخ خطی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ج 63: از شماره 21401 تا 21700، تألیف صدیقه سلطانی‌فر، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی، 1398، 348 ص»

«فهرست نسخ خطی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ج 38: از شماره 13801 تا 14100، تألیف پروین متواری‌سورکی و زهره معیری، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی، 1398، 760 ص»

«فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ج 69: از شماره 23201 تا 23500، تألیف حمزه مرادی‌بهرام و سیدعلی معظمی‌کندی، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی، 1398، 562 ص»

«فهرست نسخ خطی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ج 41: از شماره 14801 تا 14100، تألیف هایده چیذری، تهران: سازمان  اسناد و کتابخانه ملی، 1398، 508 ص»

«فهرست نسخ خطی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ج 62: از شماره 21101 تا 21400، تألیف فرزانه آب‌پرور، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی، 1398، 544 ص»

«فهرست نسخ خطی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ج 65: از شماره‌ 22001 تا 22300، تألیف سفانه زمان‌زاده و شهرام سعیدی‌مهر، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی، 1398، 558 ص»

«فهرست نسخه‌های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی قم، تألیف سیداحمد حسینی‌اشکوری، قم: باقیات، 1398، 14 ج»

روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران