وبینار «سکایان و سیستان» برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، نشست «سکایان و سیستان» به عنوان یکصد و چهل و پنجمین نشست از سلسله نشست‌های این مؤسسه و با همکاری وبینار بهشتی برگزار می‌شود.

در این نشست احسان شواربی با موضوع «سیستان باستان در پرتو متون تاریخی و یافته‌های باستان‌شناختی» و لیلی ورهرام با موضوع «سیستان باستان در حماسه و اسطوره» سخن خواهند.

لیلی ورهرام، استادیار رشتۀ زبان‌های باستانی دانشگاه تهران است. از جمله زمینه‌های پژوهشی مورد علاقۀ وی می‌توان به اسطوره‌شناسی و حماسه اشاره کرد. از ورهرام مقالاتی دربارۀ حماسۀ ملی ایران و ارتباط آن با تاریخ به چاپ رسیده و پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد وی نیز با عنوان «خاندان رستم» به موضوع خاندان پهلوانان سیستان در حماسۀ ملی ایران اختصاص داشته است. از جمله آثار لیلی ورهرام می‌توان به کتاب «مدخل حماسه ملی ایران» اشاره کرد که توسط انتشارات فاطمی چاپ و منتشر شده است. شعر اوستایی و نمودهای سنت شعری هندواروپایی در زبان شعری ایران باستان از دیگر حوزه‌های پژوهشی خانم ورهرام است.

احسان شواربی دانش‌آموختۀ رشتۀ باستان‌شناسی دانشگاه تهران و دانشجوی سکه‌شناسی دانشگاه وین است. حوزۀ اصلی پژوهش‌های شواربی، سکه‌شناسی جهان ایرانی در دوران پیش از اسلام و باستان‌شناسی و هنر ساسانی است و به صورت جانبی به کتیبه‌شناسی و زبان‌های ایرانی باستان و میانه، و ادبیات فارسی در قرن‌های سوم تا پنجم هجری نیز می‌پردازد. وی تا کنون در این حوزه‌ها حدود 40 مقاله به زبان‌های فارسی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و روسی به رشتۀ تحریر در آورده است. همچنین مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب تصحیح احسان شواربی از دیوان منجیک ترمذی را در سال 1391 چاپ و منتشر کرده است. پروژۀ فعلی وی بررسی و تحلیل سکه‌های یافته از کاوش‌های باستانشناسی در درۀ سوات، واقع در شمال غرب پاکستان است.

وبینار «سکایان و سیستان» ساعت 18:15 تا 20 روز یکشنبه 26 بهمن‌ماه 1399 برگزار می‌شود و علاقه‌مندان به حضور در این نشست می‌توانند در ساعتِ جلسه با کلیک روی لینکِ زیر، به این وبینار وارد شوند.

http://sbu.ac.ir/webinar