نامزدهای ادبیات کتاب سال معرفی شدند

میراث مکتوب- آثار راه یافته به مرحله دوم داوری سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه ادبیات توسط دبیرخانه جایزه مذکور معرفی شدند.

گروه ادبیات این‌جایزه، بخش‌های نقد ادبی، متون قدیم، ادبیات زبان‌های دیگر و ادبیات عربی را شامل می‌شود.

 

در بخش نقد ادبی کتاب‌های زیر به عنوان نامزد شناخته شدند.

«درآمدی بر رویکرد زیبایی‌شناختی به ادبیات کودک، تألیف ماریا نیکولاویا، ترجمه مهدی حجوانی، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۸، ۵۷۲ ص»

«داستان‌نویسی: نگارش و نقد، تألیف آماندا بولتر، ترجمه انیسا رئوفی، تهران: نشر هنوز، ۱۳۹۸، ۳۸۴ ص»

«ژانر، تألیف جان فرو، ترجمه لیلا میرصفیان، تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۹۸، ۲۷۵ ص»

«شعر را چگونه بخوانیم (دلباختن به شعر)، تألیف ادوارد هرش، ترجمه مجتبی ویسی، تهران: مروارید، ۱۳۹۷، ۳۶۴ ص»

«رویداد ادبیات، تألیف تری ایگلتون، ترجمه مشیت علایی، تهران: لاهیتا، ۱۳۹۸، ۳۱۴ ص»

«سبک‌شناسی با شواهدی از نظم و نثر فارسی، تألیف پل سیمپسون، ترجمه فاطمه کرد چگینی، تهران: نشر سیاهرود، ۱۳۹۸، ۴۹۲ ص»

«درآمدی بر شعر معاصر آمریکا، تألیف و ترجمة کامران احمدگلی و بهادر باقری، اصفهان: نشر خاموش، ۱۳۹۸، ۵۲۸ ص»

 

در بخش متون قدیم هفت کتاب به عنوان نامزد این دوره از جایزه کتاب سال معرفی شدند.

«مسیب‌نامه: پیش‌درآمد ابو مسلم‌نامه، روایت بزرگ آسیای میانه، پرداخته محمد بقای وارس بخاری، تصحیح و تحقیق میلاد جعفرپور، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار؛ سخن، ۱۳۹۸، ۳ ج»

«شهنامه چنگیزی، شمس‌الدین کاشانی، تصحیح و تحقیق وحید قنبری‌ننیز، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار؛ سخن، ۱۳۹۸، ۶۰۳ ص»

«ریاض الملوک فی ریاض ­السلوک، تألیف نظام‌الدین شامی، تصحیح بهروز ایمانی، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار؛ سخن، ۱۳۹۸، ۹۵۶ ص»

«منشآت عبدالله مروارید، تألیف شهاب‌الدین عبدالله مروارید کرمانی، تحقیق و تصحیح: اسراءالسادات احمدی، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۸، ۴۸۴ ص»

«بحیره: در حکایت‌نویسی و عجایب‌نگاری، تألیف میرمحمدهاشم ‌بیگ‌فزونی‌استرآبادی، مقدمه و تصحیح مرتضی موسوی و رضوان مساح، تهران: مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب، ۱۳۹۸، ۳ ج»

«دیوان اشعار ازرقی هروی (شاعر سده ۵ق)، تحقیق و تصحیح مسعود راستی‌پور و محمدتقی خلوصی، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۸، ۴۱۰ ص»

«زاد آخرت، ابوحامد محمد غزالی، تصحیح و تحقیق سلمان ساکت و ملیحه گزی‌مارشک، قم: انتشارات ادبیات، ۱۳۹۸، ۲۹۲ ص»

 

در بخش ادبیات زبان‌های دیگر کتاب‌های زیر به مرحله دوم داوری سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال راه پیدا کردند.

«پطرزبورگ، نوشته آندری بیه لی، ترجمه فرزانه طاهری، تهران: نشر مرکز، ۱۳۹۸، ۵۳۶ ص»

«گریزها، نوشته اولگا توکارچوک، ترجمه فریبا ارجمند، تهران: همان، ۱۳۹۸، ۴۰۸ ص»

«چشم شب، نوشته تیتوس مولر، ترجمه حسین تهرانی، تهران: نشر ثالث، ۱۳۹۸، ۵۶۸ ص»

«چتر سبز، نوشته ریچارد پاورز، ترجمه آرش هوشنگی‌فر، ۱۳۹۸، ۷۸۰ ص»

«فروپاشی، نوشته آرنود دوبورشگراو و رابرت ماس، ترجمه محمود بهفروزی، تهران: تمدن علمی، ۱۳۹۸، ۵۸۹ ص»

«جعبه پرنده؛ چشمانت را باز نکن، نوشته جاش ملرمن، ترجمه محمدحسین اسماعیل‌زاده، تهران: سرایش، ۱۳۹۸، ۳۲۳ ص»

 

در بخش ادبیات عربی نیز دو کتاب زیر به عنوان نامزد این دوره از جایزه کتاب سال معرفی شدند.

«درآمدی انتقادی بر شعر معاصر عربی، تألیف مصطفی بدوی، ترجمه رحیم کوشش، تهران: سبزان، ۱۳۹۸، ۴۴۰ ص»

«سفر خروج، عبدالرحمان شرقاوی، ترجمه غلامرضا امامی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۹۸، ۳۱۰ ص»