درخواست از بانیان و حامیان فرهیخته و فرهنگ دوست:

ما را در نشر آثار فرهنگ و تمدن ایران و اسلام یاری کنید

میراث مکتوب: حمایت از چاپ و انتشار آثار ارزشمند ایران و اسلام، زمینه ساز رونق علم و دانش و ترویج فرهنگ فاخر سرزمین ماست، از این رو مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب برای انتشار آثار آمادۀ چاپ و اجرای قراردادهای پژوهشی و انتشاراتی خود به یاری بانیان و حامیان فرهیخته و فرهنگ دوست، نیازمند است.
خواهشمند است برای حمایت از انتشار این آثار در زمینه های مختلف، اطلاعات زیر را تکمیل نمایید. لازم به ذکر است، نام حامی چاپ کتاب به شایستگی در کتاب های مورد نظر درج خواهد شد.شماره حساب مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب جهت حمایت های مالی :
0105684666002 - بانک ملی- شعبه دانشگاه- کد شعبه:87


* با تکمیل فرم اعلام آمادگی حمایت و ارسال آن به ایمیل info@Mirasmaktoob.ir و tolid@mirasmaktoob.ir ، نوع حمایت و مشارکت خود را اعلام فرمایید.

* برای ملاحظۀ فهرست کتابهای آمادۀ چاپ، اینجا کلیک کنید. (به روز رسانی: 1391/09/26 )
* برای مشاهده نحوۀ محاسبه و هزینه های یک عنوان کتاب اینجا کلیک کنید.
* برای مشاهده نحوۀ محاسبه و هزینه های دو فصلنامۀ آینۀ میراث (پیاپی 50) اینجا کلیک کنید.
* برای مشاهده نحوۀ محاسبه و هزینه های دو ماهنامۀ گزارش میراث (پیاپی 50-51) اینجا کلیک کنید.