ابن‌سینا و حکمت مشرقیه

میراث مکتوب- تلقی مشائی بودن فارابی و ابن‌سینا ریشه در عدم فهم و التفات به اندیشه‌های بنیادین فیلسوفان اسلامی دارد. ابن‌سینا هم خود را آغازگر حکمت مشرقی می‌داند و در آثار مهم خود مانند الانصاف و المباحثات به تفاوت این حکمت با سنت یونانی اشاره کرده و از برتری فلسفۀ مشرقیان می‌گوید. ابن‌سینا همچون فارابی گسست بنیادین از یونان داشته و درصدد طرحی بدیع در حکمت است. او پایه‌ها، عناصر و مؤلفه‌های اساسی آن را فراهم ساخته و در منطق‌ المشرقیین تصریح دارد که از جوانی و ابتدای التفات به حکمت، در جست‌وجوی فلسفۀ مشرقی بوده است.

سومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ بوعلی سینا در روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ساعت ۱۱ صبح، با سخنرانی دکتر قاسم پورحسن به «ابن‌سینا و حکمت مشرقیه» اختصاص دارد که به صورت مجازی پخش خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند این درسگفتار را از اینستاگرام مرکز فرهنگی شهر کتاب به نشانی ketabofarhang و تلگرام این مرکز به نشانی bookcitycc پیگیری کنند.