نشست «به یاد دکتر غلامحسین یوسفی»

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، نشست «به یاد دکتر غلامحسین یوسفی» به عنوان یکصد و چهل و یکمین نشست از سلسله نشست‌های این مؤسسه، با همکاری مرکز آثار، مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد و مؤسسۀ فرهنگی هنری خردسرای فردوسی، روز جمعه 14 آذرماه 1399 به صورت مجازی برگزار و در بخش لایو (پخش زنده) صفحۀ اینستاگرام مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب پخش شد.

در این جلسه دکتر محمدجعفر یاحقی، از شاگردان و یاران و همکاران دکتر یوسفی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دکتر سعید حمیدیان، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر فرهاد عطایی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران و سروش یوسفی، فرزند دکتر یوسفی، سخن گفتند و مدیریت جلسه نیز به عهدۀ الوند بهاری بود.

در حال تکمیل ...