در باب بیتى از منطق الطیر

ميراث مكتوب - یکی از بایسته های تحقیق در متون کهن اعم از تصحیح و شرح و یا هر گونه پژوهش علمی دید پرسش گرانه و جستجوگر است. این دید در برخورد با آثار سترگ ادبی بایستگی بیشتری می یابد؛ زیرا صاحبان این آثار برکنار از توانمندی های هنری، از پشتوانۀ فرهنگی و آگاهی های بزرگی نیز بهره می برده اند که بیشتر به عنوان مادۀ خام و بن مایۀ سخن جلوه گر شده است.
عدم توجه به این جنبه از آثار ادبی بی شک به کاستی عمده ای در پژوهش ختم می شود. جستار حاضر به یکی از مصادیق
این مطلب می پردازد و ضمن درنگ بر آرای پژوهشگران، ظرافت یکی از ابیات منطق الطیر عطار را بیان می کند.

براي مطالعه ادامه مقاله «در باب بيتي از منطق الطير» نوشته سعيد مهدوي فر كه در شماره 195 «كتاب ماه ادبيات» منتشر شده است بر روي فايل پايين كليك كنيد.


افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.