فراخوان مقاله بیست و پنجمین همایش بزرگداشت ملاصدرا

میراث مکتوب- از سوی بنیاد حکمت اسلامی صدرا فراخوان مقاله بیست و پنجمین همایش ملاصدرا با عنوان فلسفه و تعامل جهان و انسان اعلام شد.

بیست و پنجمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا، در خردادماه ۱۴۰۰، با موضوع «فلسفه و تعامل جهان و انسان» برگزار خواهد شد.

دبیرخانه همایش از آثار پژوهشی اساتید، صاحب نظران و پژوهشگران حوزه و دانشگاه که دربارۀ موضوعات پیشنهادی یا دیگر موضوعات مرتبط با این حوزه به رشتۀ تحریر درآمده باشند، استقبال می‌کنند.

موضوعات پیشنهادی و اطلاعات تکمیلی بر روی پایگاه mullasadra.org قابل دسترسی است.