وبینارهای «عرفان تطبیقی؛ راهِ رفته و پیش‌رو»

میراث مکتوب- مجموعه وبینارهای دو روزۀ «عرفان تطبیقی؛ راهِ رفته و پیش‌رو» با همکاری گروه ادیان و عرفان دانشگاه شهید بهشتی و گروه فلسفه دانشگاه شهید مطهری روزهای ۵ و ۶ اسفند جاری برگزار می‌شود.

در روز اول این برنامه که سه شنبه 5 اسفندماه برگزار خواهد شد؛ ساعت 8:30 تا 10:00  منوچهر صدوقی سها با موضوع عرفان تطبیقی نزد ابوریحان بیرونی،  ساعت 10:30 تا 12:00 انشاءالله رحمتی با موضوع  معنویت تطبیقی و گفتگوی فراتاریخی، ساعت13:00 تا 14:30 هادی وکیلی با موضوع سبک‌های نوین در مطالعات عرفان تطبیقی و ساعت 15:00 تا 16:30  میثم سفیدخوش با موضوع شرط استعلایی ریاضیات برای عرفان مقایسه‌ای سخنرانی خواهند کرد.

همچنین در روز دوم این وبینار که چهارشنبه 6 اسفندماه برگزار می‌شود؛ ساعت 8:30 تا :10:00   محمدحسن یعقوبیان با عنوان تبارشناسی و گونه‌شناسی عرفان تطبیقی در ایران،  ساعت 10:30 تا 12:00  احمد شاکرنژاد با عنوان گونه‌شناسی تطبیقی معنویت‌گرایی در ادیان و ساعت 13:00 تا 14:30 عبدالحمید ضیائی با عنوان روش‌شناسی تطبیقی تجربه عرفانی، به ایراد سخن خواهند پرداخت.

دبیر علمی این وبینار دو روزه محمدحسن یعقوبیان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری است.

یپوند حضور در این وبینار: https://sbu.ac.ir/web/sbu