سنگ‌نوشته‌های دورۀ اسلامی استان زنجان

میراث مکتوب- کتاب «سنگ‌نوشته‌های دوره اسلامی استان زنجان» شامل معرفی و بازخوانی ۵۶ سنگ‌نوشته تاریخی، به کوشش پرستو قاسمی اندرود، از سوی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان چاپ و منتشر شد.

امیر ارجمند، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، با بیان این که کتاب «سنگ‌نوشته‌های دوره اسلامی استان زنجان» با بیان این که کتاب مذکور شامل 6 فصل است، اظهار کرد: گونه‌شناسی انواع سنگ‌نوشته‌ها، معرفی سنگ‌نوشته‌های دوره‎های اسلامی و اشعار فارسی به کار رفته در سنگ‌های قبور، از جمله فصول این کتاب است.

وی افزود: سنگ‌نوشته‌های بناهای تاریخی مفقود شده زنجان، آسیب‌های وارده بر سنگ‌نوشته‌ها و پیوست‌ها نیز از دیگر فصول کتاب «سنگ‌نوشته‌های دوره اسلامی استان زنجان» است. این کتاب شامل بازخوانی 56 سنگ نوشته تاریخی است؛ سنگ فرمان، سنگ وقف، سنگ یادبود، سنگ محراب، سنگ قبور و سنگ آب، معرفی از جمله سنگ‌نوشته‌هایی است که در این کتاب معرفی شده و مورد بازخوانی قرار گرفته‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان زنجان با بیان اینکه در این کتاب سنگ‌نوشته‌های دوره اسلامی از عهد سلجوقی تا قاجار شناسایی شده است، تصریح کرد: این کتاب کمک شایانی به معرفی تاریخ زنجان در دوران سلجوقی تا قاجار خواهد کرد.

وی با اشاره به سایر انتشارات میراث فرهنگی گفت: کتاب «اسناد فرامین شاهی دوره قاجار دارالسعاده زنجان»، «عقدنامه‌های دوره قاجار زنجان» و «زنجان دیار کهن» از جمله کتاب‌هایی است که توسط میراث فرهنگی به چاپ رسیده است.

ارجمند افزود: کتاب زنجان دیار کهن اوایل سال جاری و شامل نقشه گردشگری شهر زنجان، معرفی شهر زنجان، فرهنگ و آداب رسوم شهر زنجان، جاذبه‌های گردشگری، صنایع دستی، غذاهای محلی و شیرینی‌های سنتی چاپ شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: دیگر فصل‌های این کتاب هم شامل رویدادها و وقایع خاص، جاذبه‌های طبیعی، مسیرهای گردشگری طبیعی، نقشه گردشگری طبیعی، جاذبه‌های گردشگری طبیعی استان و نقشه انگلیسی شهر زنجان است.

وی گفت: در این کتاب بزرگان زنجانی معرفی و فرهنگ و آداب رسوم زنجانی‌ها از جمله نوع پوشش، شیوه برگزاری اعیاد و جشن‌های مذهبی، بازی‌ها، مراسم عزاداری به تفصیل تشریح شده است.

منبع: ایبنا