برگزاری وبینار «نسخ خطی اسلامی دانشگاه کلمبیا»

میراث مکتوب- مجله «تقابل‌های فیلولوجی» (Philological Encounters) به زبان انگلیسی سالی دو بار از سوی «انتشارات بریل» در هلند منتشر می‌شود. در سال 2020 ویژه‌نامه‌ای درباره نسخه‌های خطی اسلامی موجود در دانشگاه کلمبیا آمریکا منتشر کرده است با عنوانِ: «نمایان کردن مجموعه پنهان: نسخه‌های خطی جهان اسلام در مجموعه کلمبیا»؛ به کوشش: زینب آذربادگان و محمد صادق انصاری.

در 12 مارس 2021 (22 اسفندماه 1399) ویبناری درباره همین موضوع برگزار خواهد شد.

عنوانِ ویبنار:

Making a Hidden Collection Visible: Columbia’s Collection of Muslim World Manuscripts. 

 

سخنرانان:

•  Mohammad Sadegh Ansari (SUNY Geneseo)

•  Zeinab Azarbadegan (Columbia)

•  Trevor Brabyn (Independent)

•  Kaoukab Chebaro (Columbia)

•  Alexandre Roberts (USC)

•  Avinoam Shalem (Columbia)

•  Jane Rodgers Siegel (Columbia)

•  Tunç Şen (Columbia)

•  Evyn Kropf (U Michigan)

•  Konrad Hirschler (Freie Universität Berlin)

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.