کتاب «شکوفایی کلام اسلامی»

میراث مکتوب- از مجموعه مطالعات اسلامی کتاب «شکوفایی کلام اسلامی» نوشتۀ یوزف فان اس با ترجمه سارا مسگر به همت انتشارات حکمت منتشر شد.

در پشت جلد این اثر در معرفی آن آمده است: «طرح کلی‌ای که مایلم بحثم را با آن آغاز کنم این است: ترکیب انفجاری تاریخ‌نگاری، کلام و اندیشۀ سیاسی. در این میان، گاه‌شماری وقایع اهمیت ویژه دارد. این ابعاد سه‌گانه با هم و در یک زمان پدیدار می‌شوند، و چنان زودهنگام که بخشی از فرایند هویت‌یابی‌ای را تشکیل می‌دهند که نیروی محرک نخستین نسل‌های مسلمانان بود و همچنان هم هست.»

پروفسور یوزف فان اس آلمانی، استاد بازنشسته دانشگاه توبینگن، از مدرسان و پژوهشگران نامدار در اسلام‌شناسی است. وی که عضو آکادمی علوم هایدلبرگ،‌ آکادمی ادبیات بارسلونا، آکادمی علوم عراق، انجمن فلسفه ایران،‌ آکادمی علوم تونس، آکادمی قرون وسطی آمریکا و آکادمی اروپا بوده است، در سال ۲۰۰۹ جایزه خدمات شایان پروس و در سال ۲۰۱۰ جایزه‌ای از کنگره جهانی مطالعات خاورمیانه و جایزه صلیب بزرگ دولت فدرال آلمان را دریافت کرده است. وی دارای تحقیقات و نوشته‌های متعددی در حوزه کلام اسلامی است.

در میان آثار پروفسور فان اس مجلدات شش‌گانه «کلام و جامعه در قرن دوم و سوم هجری» در جهان اسلام از ویژگی‌های ممتازی برخوردار است. این کتاب طی سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ در برلین منتشر شد و شهرتی جهانی برای او به ارمغان آورد. این کتاب جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را هم دریافت کرده است. جلد نخست مجموعه تاریخ اندیشه دینی در صدر اسلام با عنوان کلام و جامعه در سده‌های دوم و سوم هجری با ترجمه فرزین بانکی و احمدعلی حیدری و ویراستاری علمی سید محمدرضا بهشتی از سوی انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر شد.

 

فهرست این اثر عبارت است از:

سخن ناشر

سپاسگزاری

یادداشتی درباره ترجمه انگلیسی

مقدمه

۱. کلام از منظر کلام

تفرقه و بدعت در اسلام

۲. کلام و قرآن

معراج و بحث و مجادله درباره تشبیه

۳. کلام و علم

اتم‌گرایی معتزلی

۴. کلام و حقیقت انسان

انگاره های تاریخی و اندیشه های تاریخی

۵. کلام و اصول آن

هرمنوتیک و معرفت شناسی

یادداشتها

نمایه ها

این کتاب در اصل ترجمه انگلیسی مجموعه ای از چهار سخنرانی او در بنیاد جهان عرب در پاریس در سال ۱۹۹۸ است که فصل پنجمی هم به آن اضافه شده است. مؤلف در این کتاب که آن را دریچه ای به جهان فکری ای می‌توان دانست که به ظهور کلام اسلامی انجامید، با تأمل و تعمق در مسائل مهم کلام متقدم، درباره ظهور الاهیات اسلامی در دره کلاسیک بحث کرده و مقایسه های راهگشایی نیز میان اسلام و سنت های مسیحی(و یهودی) به دست داده است.

در واقع این اثر را می توانست چکیده سی وپنح سال پژوهش و درآمدی کلی بر شاهکار ایشان، کلام و جامعه در سده های دوم و سوم هجری می توان دانست. به طبع مستندات بسیاری از آرا و سخنان نویسنده را نیز باید در آنجا جست، البته نویسنده به سیاق اسلام شناسان دیگر به منابع شیعی توجه چندانی نداشته است و به همین خاطر ناشر تأکید کرده است که چاپ این اثر به معنای موافقت با همه برداشتها و نتیجه‌گیری‌های نویسنده نیست.

کتاب شکوفایی کلام اسلامی نوشتۀ یوزف فان اس با ترجمه سارا مسگر به همت انتشارات حکمت به تازگی در  ۱۶۸صفحه به بهای ۳۶۰۰۰ تومان منتشر شده است.

منبع: مهر