فراخوان خاطره نگاری «به یاد استاد»

ميراث مكتوب - مرکز پژوهشی میراث مکتوب در نظر دارد به مناسبت سومین سالگرد درگذشت استاد ایرج افشار، خاطرات و یادداشت هایی از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران را بر روی وب سایت این مرکز قرار دهد.

از علاقه مندان دعوت می شود خاطرات و یادداشت های خود را نهایتاً تا 1000 کلمه برای مرکز پژوهشی میراث مکتوب تا تاريخ 25 اسفندماه سال جاري به نشانی info@mirasmaktoob.ir ارسال کنند.

علاقه مندان همچنین می توانند به همراه خاطرات خود، عکس هایی از استاد ايرج افشار را نیز برای انتشار در اختیار مرکز پژوهشی میراث مکتوب قرار دهند.