راه‌اندازی دبیرخانۀ دائمی خمسه‌پژوهی و سه سخنرانی دربارۀ نظامی

میراث مکتوب- در ادامۀ برگزاری همایش ملی «خمسه‌نگاری، بازنمود خمسه نظامی در هنر»، و چاپ و نشر نسخۀ خمسه نظامی شاه‌طهماسبی، معاونت علمی‌پژوهشی فرهنگستان هنر، به‌منظور پژوهش و تحقیق مستمر در خمسه نظامی و نقش و تأثیر آن در انواع متون ادبی و هنری، «دبیرخانه دائمی خمسه‌پژوهی» را با ریاست ناهید عبدی، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده هنر این فرهنگستان، تشکیل داد.

خمسه یا پنج‌گنج حکیم نظامی گنجوی، از زمره متون مهم ادبیات فارسی و یکی از میراث‌های ادبی و هنری مهم ایران و جهان به شمار می‌رود که همواره بسیاری از هنرمندان و شاعران و نویسندگان به آن نظر داشته‌اند و در متونی که آفریده‌اند، صورت‌هایی از آن را به جلوه درآورده‌اند.

همچنین به مناسبت روز بزرگداشت نظامی، سه سخنرانی تخصصی روز چهارشنبه 20 اسفند 1399، در وب‌گاه فرهنگستان هنر منتشر می‌شود.

سخنرانان و عناوین گفتار آن‌ها عبارت است از:

علیرضا هاشمی‌نژاد، پژوهشگر دانشگاه شهید باهنر کرمان، با موضوع «تحلیل سبک‌شناختی کتابت شاه‌محمود نیشابوری در قیاس با کتابت میرعلی هروری و باباشاه اصفهانی با تکیه بر نسخه خمسه نظامی شاه‌طهماسبی»

عاطفه امیری، دانش‌آموخته دکتری پژوهش هنر، و ناهید عبدی، استادیار پژوهشکده هنر، با موضوع «مطالعه تطبیقی مفاهیم بهرام ـ مریخ از ورایِ نگاره‌های تاج‌برگرفتن بهرام گور از میان شیران در شاهنامه و خمسه نظامی»

مهدی نوری‌مقدم، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، با موضوع «حضور داستان‌های خمسه نظامی در سینما»

علاقه‌مندان می‌توانند سخنرانی علیرضا هاشمی‌نژاد را اینجـا ببینند.

سخنرانی عاطفه امیری اینجـا قابل مشاهده است.

سخنرانی مهدی نوری‌مقدم را نیز اینجـا مشاهده کنید.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگستان هنر