سفر ابن فضلان به منطقه ولگا

میراث مکتوب- بنیاد مطالعات اسلامی روسیه در مسکو، جلسه آنلاین با عنوان «سفر ابن فضلان به منطقه ولگا» را با سخنرانی دکتر عباس احمدوند، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و نایب رئیس انجمن ایرانی تاریخ اسلام، برگزار می‌کند.

ابن فضلان در نیمۀ دوم سدۀ سوم و نیمۀ اول سدۀ چهارم هجری می‌زیسته و بیشتر شهرت وی به‌خاطر کتاب یا رسالۀ سفرنامۀ اوست. ابن فضلان جهانگرد نبوده اما در زمان مقتدر خلیفه عباسی، به سببی پای در سفر نهاده و به سرزمین اسلاوها رفته است. رسالۀ ابن فضلان تصویری روشن و زنده از مردم سرزمین‌های آسیای مرکزی و شمال خزر، جغرافیایی انسانی و حاکمان این مناطق ارائه کرده است. این رساله شرح سفری است یازده ماهه که از بغداد آغاز و پس از گذر از شهرهایی چون نهروان، حلوان، همدان، ساوه، ری، سمنان، دامغان، نیشابور، سرخس، مرو، آمل، جیحون، بخارا، خوارزم، جرجانیه، جیت، باشگرد، قبیله صقالبه (اسلاوها)، نهر اتل، خزر و بعد از پیمودن مسیرهایی از ماوراءالنهر و رسیدن به نزدیکی مسکو دوباره به بغداد منتهی می‌شود. ابن فضلان پس از بازگشت، شرح سفر خود را به صورت کتاب درآورد. این رساله از آن جهت اهمیت دارد که می‌توان گفت قابل اعتمادترین گزارش دربارۀ این مناطق، از سوی ابن فضلان ارائه شده است.

سخنرانی دکتر عباس احمدوند با عنوان «سفر ابن فضلان به منطقه ولگا» ساعت 16:30 روز یکشنبه 24 اسفندماه 1399 (14 مارس 2021) برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک زیر در این جلسه شرکت کنند.

https://fondibnsiny.timepad.ru/event/1577517/