انتشار دو کتاب در حوزۀ تاریخ پزشکی

میراث مکتوب- کتاب «پزشکی در تمدن اسلامی» اثر پروفسور دونالد کمپبل و کتاب «ترجمه و تفسیر رساله قرابادین سمرقندی» و اثر پروفسور مارتین لوی و نوری الخالدی، با ترجمه قربان بهزادیان‌نژاد، از سوی انتشارات نگارستان اندیشه روانه بازار نشر شد.

کتاب «پزشکی در تمدن اسلامی و تأثیر آن بر اروپای قرون وسطی» نوشته پروفسور دونالد کمپبل درباره منشأ شکل‌گیری و رشد پزشکی عربی ـ اسلامی در میان عرب‌گراهای غرب است.

موضوع کتاب سیری کوتاه در فرایند مبادلات علمی از طریق ترجمه است. نویسنده که خود مسئولیت نظامی داشته و نقش جنگ و دین در قرون وسطی را به خوبی مطالعه کرده در نتیجه‌گیری‌اش می‌نویسد: جنگ و دین در این دوره توجه انسان‌های بزرگ را به خود معطوف ساخته است، در حالی که در میان رهبران بزرگ و گذشته مه‌آلوده شخصیت‌های بزرگی را می‌توانیم ببینیم که از نقاب شب و خرقه راهب به ما نگاه می‌کنند و راه را نشان‌مان می‌دهند.

کتاب دیگر از این مترجم «ترجمه و تفسیر رساله قرابادین سمرقندی» است که در باب داروهای سنتی و خواص آنهاست. این کتاب که حاصل تحقق و پژوهش پروفسور مارتین لوی و نوری الخالدی و بخشی از تلاشی است تا نقیصه مطالعه محدود در دورۀ میانه پیرامون داروشناسی (فارماکولوژی) عربی را جبران کند.

در بخش نخست این کتاب، دانسته‌های طب قدیم، داروها خواص آن‌ها و کاربردشان ارائه شده و در بخش دوم، کاربرد امروزین داروهای پیشین، که حتی استعمال آن‌ها از رساله قرابادین کندی هم بسیار قدیمی‌تر است همراه با ریشه‌شناسی نام‌های عربی گیاهان دارویی بحث شده است.

برای تدوین این کتاب، پژوهشگران اثر، مهم‌ترین آثار علمی اسلامی ۳۰۰ سال گذشته و هزاران نسخه فهرست نشده در شاخه‌های مختلف پزشکی در مراکز آرشیوی از مورولو (در ایتالیا) تا هندوستان را مورد بررسی و استفاده قرار داده‌اند. همچنین در یک پژوهش میدانی با فروشندگان دارو در بازارهای طب سنتی در کشورهای عربی - آفریقایی گفتگو کرده و چند ماه را در بیمارستان قاهره درباره چگونگی انجام معالجات با روش طب سنتی گذرانده‌اند.

قربان بهزادیان‌نژاد از مترجمان پر کار سال‌های اخیر حوزه کتاب‌های پزشکی است که بیش از ۱۵ عنوان کتاب تاکنون به تالیف و ترجمۀ وی منتشر شده است.