تجلیل از مقام علمی دکتر سید ابراهیم دیباجی

میراث مکتوب- آئین تجلیل از مقام علمی دانشمند فرهیخته، دکتر سید ابراهیم دیباجی، از سوی انجمن علمی زبان و ادبیات عربی استان البرز با همکاری مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، برگزار می‌شود.

در این نشست سید علی میرلوحی، استاد دانشگاه اصفهان، حامد صدقی، استاد دانشگاه خوارزمی کرج، بتول مشکین فام، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، سکوه حسینی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نصرالله شاملی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، محمد شقاقی، رئیس انجمن علمی زبان و ادبیات عربی استان البرز، فرهاد دیوسالار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، حسین قدمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تاکستان، مرتضی کاظم شیرودی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، سخن خواهند گفت و مدیریت این نشست نیز به عهده فرزانه واعظی است.

نشست تجلیل از مقام علمی سید ابراهیم دیباجی، روز دوشنبه، 25 اسفندماه 1399 از ساعت 16 تا 17 برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند در ساعتِ جلسه با کلیک روی لینکِ زیر، به این نشست وارد شوند.

www.skyroom.online/ch/topschool/bozorgdasht