ارتباطات و تجلی آن در ادبیات و شعر فارسی

میراث مکتوب- کتاب «درباره ارتباطات، ارتباطات و تجلی آن در ادبیات و شعر فارسی» نوشته حمید مولانا به‌تازگی توسط انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر شده است.

واژه ارتباطات از لغت ربط یا همگرایی است؛ و به عقیدۀ مولانا ربط اساس و جوهر جهان هستی است. در جهان هستی همه اجزای آن با یکدیگر در ارتباط هستند؛ بنابراین بدون ربط و ارتباطات و همگرایی، جهان هستی وجود ندارد. مجهولات و معلومات درباره جهان هستی نیز با شناخت ارتباطات سروکار دارد. سلول‌های ویژه مغز انسان ۸۶ میلیارد تخمین زده شده است که یک شبکه ارتباطی را تشکیل می‌دهند. پدیده ارتباط فلسفه اول است.

نویسنده کتاب «درباره ارتباطات» می‌گوید ارتباط یک جریان است بین دو یا چند نقطه و رسانه نیز وسیله ارتباط است و نه خود ارتباط. رسانه می‌تواند یک انسان، یک زبان، یک کتیبه، یک منبر و یک روزنامه باشد. اشیا و لوازم و فناوری‌ها از هر نوع نیز می‌توانند رسانه باشند. علامت و نشانه هم رسانه محسوب می‌شود.

مؤلف کتاب «درباره ارتباطات، ارتباطات و تجلی آن در ادبیات و شعر فارسی» با آوردن نمونه‌های مختلف در شعر فارسی که مربوط به ارتباطات و رسانه هستند، بر این باور است که ارتباطات جریان انتقال پیام نیست، بلکه جریان درک پیام است. حیات و زندگی بدون ارتباطات وجود ندارد. انسان مفسر زندگی است و زندگی مفسر انسان. به یک اعتبار، زندگی تفسیر شده آدمی است و هر تفسیری که انسان ارائه می‌کند در واقع زندگی او و دست‌کم زندگی ادراکی و تفسیرشده اوست.

کتاب «درباره ارتباطات، ارتباطات و تجلی آن در ادبیات و شعر فارسی» نوشتۀ حمید مولانا در ۸۸ صفحه، با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۴۰ هزار تومان منتشر شده است.