ترجمه و چاپ کتاب «ادوار شعر فارسی» به زبان اردو

میراث مکتوب- به همت خانه فرهنگ ج.ا.ایران در پیشاور و حمایت مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در قالب طرح تاپ، کتاب «ادوار شعر فارسی» تألیف دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در سال 1399 از زبان فارسی به اردو ترجمه و در شمارگان 1000 نسخه در قطع وزیری در 184 صفحه در پیشاور پاکستان به زیور طبع آراسته شد.

ادوار شعر فارسی خلاصه‌وار جریان‌های مهم شعری ادبیات فارسی را معرفی می‌کند و برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی، ایرانشناسی، پژوهشگران و منتقدان بسیار مفید است.

ترجمۀ ادوار شعر فارسی به زبان اردو توسط دکتر علی کمیل قزلباش انجام شده است. قزلباش با سابقۀ تخصصی که در تدریس و ترجمۀ فارسی دارد توانسته است ترجمه قابل قبولی از کتاب به زبان اردو ارائه دهد. در  مقدمه این کتاب از افرادی که نقش مستقیم و غیرمستقیم در ترجمه و انتشار کتاب داشته‌اند از جمله آقای اسکندریان، وابسته فرهنگی ج.ا.ایران در پیشاور، دکتر ذاکر یوسف حسین که کتاب را پشت جلد معرفی کرده‌اند و دکتر الهام حدادی، کارشناس پاکستان در بنیاد سعدی سپاسگزاری شده است.