انتشار «رسالۀ محویه» اثر حسام‌الدین چشتی در هندوستان

میراث مکتوب- حسام‌الدین چشتی مانَک پوری (773 – 853 هجری) در قصبه مانَک‌پور از شهرستان پَرتاب‌گَر در هندوستان به دنیا آمد که بعدها به «اکسیر عشق» معروف شد.

وی دارای چهار اثر تألیفی به زبان فارسی است:

«انیس العاشقین» (درباره تصوف که در آن از اشعار فارسی و اردو استفاده کرده است)

«رفیق العارفین» (شامل 121 نامه که مخدوم حسام الحق نوشته بود که بیشتر به پسر بزرگش شیخ فضل‌الله عُرف قاضی شهر- پسر دیگرش شیخ احمد- شیخ اکمل- شیخ راجَن- شیخ آخوند عالَم)

«خلاصة الاوراد» (اوراد خواجگان چشت)

«رساله محویه»

«انیس العاشقین» در 1310 هجری از مطبع مجتبایی در دهلی منتشر شده بود. ترجمه اردو از: مفتی محمد اسحاق رضوی مصباحی، خانقاه حسامیه، پَرتاب گَر، هندوستان، 2017.

«رساله محویه» را شاه کرم احمد از روی نسخه خطی نقل کرده بود که دکتر عبدالواسع آن را به اردو ترجمه کرد و به همراه متن فارسی به چاپ رساند.

مشخصات کتاب:

«رساله محویه»، زبان: فارسی، مؤلف: شیخ حسام الدین چشتی مانَک پوری (773- 853 هجری)، همراه ترجمه از فارسی به اردو: عبدالواسع، ویرایش: حافظ شاه عمیر حسامی، خانقاه حسامیه، پَرتاب‌گَر، هندوستان، 2018.

کتاب «رساله محویه» در سایت «ریخته» به صورت آنلاین قابل مطالعه است.

منبع: پایگاه خبری نسخ خطی