شمارۀ 19 فصلنامۀ «مطالعات ادبی متون اسلامی»

میراث مکتوب- نوزدهمین شماره فصلنامه علمی تخصصی «مطالعات ادبی متون اسلامی» مربوط به پاییز ۱۳۹۹، به همت اداره نشریات شعبه خراسان رضوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشکدۀ اسلام تمدنی چاپ و منتشر شد.

مقالات این شماره بر روی سامانه نشریه به آدرس http://jrla.isca.ac.ir نمایه شده است.

این مقالات عبارتند از:

«تحلیل بافت متنی و بافت موقعیتی سطح دلالی خطبۀ قاصعه» / حمیدرضا مشایخی و سعیدۀ زارع اطاقسرایی

«ارزیابی ترجمۀ دشتی و شیروانی از افعال خطبۀ شقشقیه نهج‌البلاغه مبتنی بر نظریۀ تعادل واژگانی نایدا» / علی‌اکبر نورسیده، مریم خانی و ابوالفضل ترابی

«تحلیل متن شناسی سورۀ زمر بر مبنای نظریۀ کنش گفتار سرل» / به گلی مهرناز، مرضیۀ شمس‌الدینی گورزانگی و غلامرضا رضوی‌دوست

«گفتگوی نوح (ع) و فرزندش در فراشد طوفان در ترازوی روایت شناسی» / قاسم محسنی مری

«سبک شناسی سورۀ مدثر» / حمیدرضا فهیمی تبار، سید محمد موسوی، میلاد دیناروند و سید امیرحسین قپانی

«واکاوی مفهوم «احسان» در دیوان صائب تبریزی» / کامران پاشایی فخری و ندا یانس

«بررسی شیوه‌های قصه پردازی و عناصر داستانی قصۀ حضرت لوط در قرآن کریم» / فاطمۀ فتاحی سده

فصلنامۀ مطالعات ادبی متون اسلامی به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، مدیرمسئولی سید علیرضا واسعی و سردبیری سید حسین سیدی منتشر می‌شود.

فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی در بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)؛ پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)؛ پایگاه استنادی سیولیکا (Civilica)؛ پایگاه استنادی جهاد دانشگاهی SID؛ پرتال جامع علوم انسانی؛ کتابخوان همراه پژوهان (pajoohaan.ir) و پرتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی (http://journals.dte.ir) نمایه می‌شود.