جلد 74 «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران»

میراث مکتوب- هفتاد و چهارمین جلد از کتاب «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران» تألیف سفانه زمان‌زاده توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتشر شد.

در جلد 74 «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ایران»، فهرست 300 نسخۀ خطی فارسی و عربی (از شماره 24701 تا 25000) از گنجینه نسخه‌های خطی کتابخانه ملّی ایران معرفی شده است.

در تهیه این فهرست، از قواعد استاندارد فهرست‌نویسی برای یکدست‌سازی اطلاعات نسخه‌های خطی استفاده شده و  این اطلاعات در دو بخش کتابشناسی و نسخه‌شناسی ارائه شده است.

سفانه زمان‌زاده مؤلف این کتاب در مقدمۀ جلد 74 «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران» چنین آورده است: کتابخانۀ ملی ایران، در مقام کتابخانۀ مادر، از جمله نخستین کتابخانه‌هایی بود که اقدام به انتشار فهرست مدون و استانداردی از مجموعه نسخ دستنویس خود کرد. این اقدام ارزشمند با رهنمودهای زنده‌یادان ایرج افشار، مجتبی مینویی، محمد معین و همت دکتر مهدی محقق آغاز شد و با پشتکار عالمانۀ استاد سید عبدالله انوار در نگارش نخستین فهارس نسخ خطی، لباس نشر پوشید و با تلاش دیگر فهرست‌نگاران ادامه یافت».

جلد 74 «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران» در 426 صفحه چاپ و روانه بازار نشر شده است. با چاپ این فهرست تعداد انتشارات سازمان به 1568 جلد و تعداد فهرست‌های نسخه‌های خطی منتشر شده کتابخانه ملی ایران به 51 جلد رسیده است.

علا‌قه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به فروشگاه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران واقع در ساختمان این کتابخانه و به صورت غیرحضوری به فروشگاه آنلاین انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به آدرس www.bookshop.nlai.ir مراجعه کنند.

منبع: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران