شمارۀ دوم «نامۀ بایسنغر»

میراث مکتوب- شمارۀ دوم «نامۀ بایسنغر» سال‌نامۀ مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر منتشر شد. این سال‌نامه که ویژۀ مطالعات ادبی، تاریخی و فرهنگی هرات است به تازگی در ۴۲۶ صفحه به سردبیری دکتر خلیل‌الله افضلی در کابل به همت انتشارات امیری به چاپ رسیده است.

در این سال‌نامه در پنج بخش «جست‌وجو»، «هرات‌شناسی»، «هریوکان»، «عرضه‌داشت» و «تازه‌درگذشتگان» مقالات و مطالبی دربارۀ تاریخ، مشاهیر، نسخه‌شناسی، سکه‌شناسی و بناهای تاریخی هرات و گزارش کاری مؤسسه پژوهشی بایسنغر در سال ۱۳۹۹ خورشیدی درج شده است. دکتر عارف نوشاهی، دکتر شیوا میهن، دکتر محمدالله افضلی، سید امیر منصوری از مشاوران این سال‌نامه هستند.

فهرست مطالب شمارۀ دوم نامۀ بایسنغر به قرار زیر است:

راه‌نمای نگارش مقاله

سرنامه / سردبیر

بخش نخست؛ جست‌وجو (مقالات)

زندگی و کارنامۀ تومان‌آغا / سید مسعود حسینی

اعلاخان افصح‌زاد، جامی‌شناسی زبردست / دکتر اسرار رحمان‌فر

واکاوی حکایتی از بهارستان جامی با روش فنی – بلاغی / محمدناصر ره‌یاب

خاستگاه قوم جمشیدی بر اساس دست‌نویسی از آغاز سدۀ بیستم / الکساندرویچ سمینوف / برگرداننده از روسی: حفیظ‌الله جواد

رسالۀ موسیقی شاه‌محمد دلدوز هروی موسیقی‌دان دربار سلطان حسین بایقرا / دکتر اسدالله شعور

میر عبدالرحمان حسینی هروی و شیوه‌شناسی خط او / نیک‌محمد مستمند

طعمۀ طمع دلالان؛ بازسازی دیجیتالی یک شاه‌کار دورۀ تیموری از کتاب‌خانۀ بایسنغر سلطان / دکتر شیوا میهن

مرمّت آرامگاه خواجه ابوالولید در هرات (چالش‌های حفظ و مرمت بناهای تاریخی در افغانستان) / دکتر عبدالواسع نجیمی / برگردان از انگلیسی: سیندخت تمنا

تکمله‌ای بر مقالۀ «مرمت آرامگاه خواجه ابوالولید در هرات» / همایون احمدی

نوادگان مولانا عبدالرحمان جامی در هرات / عبدالهادی نصرت

بخش دوم؛ هرات‌شناسی

معرفی دست‌نویس (۱)

کهن‌ترین نسخۀ موجود مجالس العشاق (نسخه‌پژوهی شیوۀ کتاب‌آرایی و خط‌شناسی مجالس العشاق کتابت درویش‌محمد طاقی) / مهدی ییلاقی

معرفی کتاب (۲)

تعبیری از تحقیق و تصحیح (معرفی و بررسی چاپ منشآت اسفزاری اثر معین‌الدین محمد زمچی اسفزاری متخلص به «نامی» / دکتر علی شاپوران

آل کرت هرات (معرفی و ترجمۀ بخش از پایان‌نامۀ دکترای لارنس گودارد پاتر) / دکتر محمدالله افضلی

فرهنگ عربی به فارسی، اثری تازه‌یاب از فخرالدین علی صفی / دکتر مسعود قاسمی

نگاهی به دیوان ازرقی هروی؛ تصحیح تازه از قدیمی‌ترین دیوان فارسی هرات / دکتر خلیل‌الله افضلی

ضرب دارالسلطنۀ هراه (۳)

محمد بن بایسنغر و معرفی دو سکۀ ضرب وی در هرات / علی‌رضا حبیبی

از نامۀ ادبی هرات (۴)

دورۀ دوم مجلۀ ادبی هرات / عبدالغفور سنگانی

رازه و خوازه (۵)

بناهای تاریخی هرات / واریک بال / برگرداننده از انگلیسی: عرفان چوبینه‌بهروز

جایابی باغ جهان‌آرای هرات و ضرورت انجام تحقیقات باستان‌شناسی / دکتر خلیل‌الله افضلی و مهندس محمود عزیزی

بخش سوم؛ هریوکان

محمدقاسم بن درویش‌محمد عصّار کاتبی از زیارتگاه هرات در قرن دهم هجری / دکتر عارف نوشاهی

رسالۀ سلطان حسین میرزا بایقرا / برگرداننده از ترکی جغتایی: احمد حسینی مروی

بخش چهارم؛ عرضه‌داشت

گزارش کاری مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر / سردبیر

محورهای مقالات ویژه‌نامۀ نسخه‌شناسی و تصحیح متون در افغانستان / سردبیر

بخش پنجم؛ تازه درگذشتگان

دکتر شیراحمد نصری حق‌شناس

غلام‌حیدر حیدری وجودی

دکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده

ره‌نورد زریاب

علاقه‌مندان می‌توانند نسخۀ چاپی این سال‌نامه را از چهاردهم فروردین / حمل ۱۴۰۰ خورشیدی در هرات از دفتر مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر در شمال ارگ، در کابل از فروشگاه انتشارت امیری (چهارراه پل سرخ)، و در مشهد مقدس از کتاب‌فروشی هیواد (پاساژ مهتاب، خیابان سعدی) به دست آورند.