شمارۀ چهارم فصلنامۀ «ایران‌شناسی»

میراث مکتوب- شماره جدید فصلنامه دانشجویی «ایران‌شناسی» منتشر شد.

این شماره با مطالبی با عناوین زیر همراه است:

«ایران‌شناسی؛ نیاز امروز ما» / محمود جعفری دهقی،

«آیین‌های نمایشی نوروز» / گفت‌وگو با محمد عارف؛ برگردان سیده سپیده سجادی،

«نوروز ساسانی و نوروز ما» نوشته میثم لباف خانیکی، «نوش، نوشجان، نوش‌ِ جان» / سیداحمدرضا قائم‌مقامی،

«گزارشی از مراسم پنجه در سنت زرتشتیان شریف‌آباد» / فرزانه گشتاسب،

«شیرینی‌پزی در قزوین» / مینا اقمشه

«چوب‌بازی» / نوشته روبین سی. فرند با ترجمه مسعود طاهرزاده

«بررسی جایگاه زنان در دوره صفوی با تکیه بر دیدگاه سفرنامه‌نویسان» / حمیدرضا رستگارمنش،

«تاریخچه ایران‌شناسی در ژاپن» / زهرا عابدینی،

«لالایی‌های هندوایرانی» / روزا رونزیتی با ترجمه پروین یاری،

«مطالعه تطبیقی نمودهای تصویری برخی خصوصیات منتسب به سیاره زحل / کیوان در نگارگری ایرانی- اسلامی و میترائیسم» / سیده شبنم شمس‌الدین،

«انیران» / فیلیپ ژینو با ترجمه زهره رئیسی

شماره چهارم «فصلنامه ایران‌شناسی» (نشریه تخصصی دانشگاهی) با صاحب‌امتیاری انجمن علمی ایران‌شناسی دانشگاه تهران با مدیرمسئولی فرشید شریف مقدم در ۱۰۲ صفحه متنشر شده است.