نشست «از هفت شهر عشق تا هزار وادی اندیشه»

میراث مکتوب- عطار و خیام دوقلۀ بلند شعر و عرفان و اندیشه ایران و زبان و ادبیات فارسی بوده که شهرتی جهانی دارند و از شاعران تأثیرگذار محسوب می‌شوند. انجمن ترویج زبان و ادب فارسی (شعبه خراسان)، دانشگاه حکیم سبزواری و مرکز فرهنگی و بین‌الملل شهر کتاب برنامۀ «از هفت شهر عشق تا هزار وادی اندیشه» را از روز بزرگداشت عطار تا روز بزرگداشت خیام با حضور صاحب‌نظران به صورت هفتگی برگزار می‌کند.

در نشست نخست که در روز چهارشنبه 25 فروردین 1399 از ساعت 21 تا 22 به صورت مجازی برگزار می‌شود دکتر رضا اشرف‌زاده دربارۀ «اندیشه‌های خیامی در مختارنامه عطار»، استاد رجب‌علی لباف‌خانیکی دربارۀ «نیشابور در روزگار عطار نیشابوری» سخن می‌گویند و دبیری این نشست با دکتر علی صادقی‌منش از دانشگاه حکیم سبزواری است.

علاقه‌مندان می‌توانند این نشست را از نشانی برخط https://meeting5.hsu.ac.ir/b/hak-ktd-vwg پیگیری نمایند.