شمارۀ 20 مجلۀ «ادبیات تطبیقی»

میراث مکتوب- بیستمین شمارۀ مجلۀ «ادبیات تطبیقی» ویژه‌نامۀ نامۀ فرهنگستان، بر روی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار گرفت.

عناوین مقالات و نویسندگان بیستمین شمارۀ مجلۀ ادبیات تطبیقی به شرح زیر است:

«تحلیل جایگاه «من» در گفته‌پردازی پل والری و یدالله رویایی: بررسی تطبیقی با رویکرد نشانه ـ معناشناسی» / مرضیه اطهاری نیک‌عزم

«روح سرگردان یا بلبل سرگشتۀ افسانه‌ها: بررسی تطبیقی قصۀ «بلبل سرگشته» و «درخت بادام»» / حافظ حاتمی و مینا مهرآفرین

«نوتاریخ‌گرایی در ادبیات معاصر ایران» / ناهید حجازی

«نقش متقابل معشوق ـ مادر از منظر جامعه‌شناسی فمینیستی: مطالعۀ موردی رمان‌های عادت می‌کنیم زویا پیرزاد و نه فرشته نه قدیس ایوان کلیما» / نجمه دری و عاطفه سالاروند

«امروز، ادبیات تطبیقی چیست؟» / سوزان باسنت، ترجمۀ سعید رفیعی خضری

«گذار به اسطوره و بازتعریف مفهوم قهرمان» / حانیه رئیس‌زاده

«بررسی تطبیقی نمادهای حیوانی و گیاهی در شعر کودک و نوجوان فارسی و کُردی» / علی‌رضا شوهانی، علی‌رضا اسدی، و مهدی احمدی‌خواه

در بخش گزارش: «گزارش تفصیلی دومین کارگاه آموزشی حوزه‌های نوین مطالعاتی در ادبیات تطبیقی» / ناهید حجازی

علاقه‌مندان می‌توانند این شماره از مجلۀ ادبیات تطبیقی را از اینجا بارگیری کنند.