نشست «فلسفۀ ریاضیات ابن سینا»

میراث مکتوب- ابن سینا هیچ اثر مستقلی دربارۀ فلسفه‌ ریاضیات نداشته است؛ اما به‌طور پراکنده در آثار مختلف خود درباره‌ بسیاری از مسائل اصلی فلسفه‌ ریاضیات بحث کرده است. ابن سینا به‌طور مستقیم دربارۀ هستی‌شناسی اشیاء ریاضی اظهار نظر کرده است. او دیدگاه افلاطونی درباره‌ اشیاء ریاضی را رد می‌کند و برای آن بدیلی ارائه می‌دهد. به همین ترتیب درباره‌ مسئله‌ ابعاد و مجموعه‌های نامتناهی و همین‌طور درباره‌ مسئله‌ پیوستگی و تقسیم‌پذیریِ نامتناهیِ ابعاد به‌طور مستقیم بحث می‎کند و به آن‌ها پاسخ‌هایی می‌دهد که با پاسخ‌هایِ (در آن زمانْ) رایجِ ارسطویی تفاوت‌هایی ظریف اما مهم دارند.

ابن سینا به‌طور مختصر به مسئله‌ نحوه‌ کسب مفاهیم ریاضی پرداخته است اما درباره‌ نحوه‌ کسب معرفت به گزاره‌های ریاضی به‌طور مستقیم صحبت نکرده است. با این همه از کنار هم قرار دادنْ و بررسی مثال‌های ریاضی‌ای که در ذیل برخی مباحث منطق و معرفت‌شناسی به آن‌ها اشاره کرده است، می‌توان نشان داد که او در معرفت‌شناسی ریاضیات هم دیدگاه نسبتاً منسجم و نظام‌مندی داشته است. جمع این مؤلفه‌ها در کنار هم، ما را به تصویری نسبتاً جامع از یک فلسفۀ ریاضیات می‌رساند.

هشتمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ بوعلی سینا در روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ساعت ۱۱ صبح به «فلسفۀ ریاضیات ابن سینا» با سخنرانی دکتر محمدصالح زارع‌پور (پژوهشگر پسادکتری در دانشکدۀ فلسفۀ دانشگاه بیرمنگام) اختصاص دارد که به صورت مجازی پخش خواهد شد.

در این درسگفتار فلسفه‌ ریاضیات معرفی می‌شود و نشان داده می‌شود که اگر چه هیچ یک از آثار ابن سینا دربردارنده‌ همه‌ وجوه این فلسفه‌ی ریاضیات نیست، نسبت دادن آن به ابن سینا موجه است. علاقه‌مندان می‌توانند این درس گفتار را از اینستاگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب به نشانی ketabofarhang، تلگرام این مرکز به نشانی bookcitycc و صفحه‌ این مرکز در سایت آپارات پیگیری کنند.