مدرسۀ فصلی مطالعات تکمیلی در قرآن‌پژوهی

میراث مکتوب- پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مدرسه فصلی مطالعات تکمیلی در قرآن پژوهی را در بهار 1400 به صورت مجازی برگزار می‌کند.

سرفصل‌ها و محتوای دوره آموزشی عبارتند از: مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین، قرائت متون کلاسیک، روش ها و نظریه های تفسیری متون مقدس، تاریخ انگاره و اندیشه، و مطالعات تاریخی انتقادی قرآن.

 

هفته‌ی اول

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت

جلسه‌ی ۱. مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین- 15 تا 16:15- اصطلاحات و مفاهیم اولیه- دکتر آلا وحیدنیا

جلسه‌ی ۲. قرائت متون کلاسیک- 16:30 تا 17:45- متون تفسیری(تفاسیر روایی)1- دکتر مریم قبادی

 

هفته‌ی دوم

سه شنبه ۴ خرداد

جلسه‌ی ۱. مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین - 15 تا 16:15 - بینامتنیت و کاربرد آن در مطالعات تطبیقی قرآن و بایبل - دکتر آلا وحیدنیا

جلسه‌ی ۲. قرائت متون کلاسیک - 16:30 تا 17:45- متون تفسیری(تفاسیر روایی)2 - دکتر مریم قبادی

 

هفته‌ی سوم

سه شنبه ۱۱ خرداد

جلسه‌ی ۱. روش ها و نظریه های تفسیری متون مقدس- 15 تا 16:15- مباحث مقدماتی: تعریف تفسیر، تأویل در فرهنگ سنتی، هرمنوتیک به مثابه‌ی علم تعبیر و تفسیر- دکتر فروغ پارسا

جلسه‌ی ۲. قرائت متون کلاسیک - 16:30 تا 17:45- متون تفسیری(تفاسیر روایی) 3 -دکتر مریم قبادی

 

هفته‌ی چهارم

سه شنبه ۱۸ خرداد

جلسه‌ی ۱. روش ها و نظریه های تفسیری متون مقدس- 15 تا 16:15- بررسی و مطالعه نظریه‌های هرمنوتیکی: نظریه‌ی هرمنوتیکی شلایر ماخر- دکتر فروغ پارسا

جلسه‌ی ۲. قرائت متون کلاسیک- 16:30 تا 17:45- متون تفسیری (تفاسیر روایی) 4- دکتر مریم قبادی

 

هفته‌ی پنجم

سه شنبه ۲۵ خرداد

جلسه‌ی ۱. تاریخ انگاره و اندیشه - 15 تا 16:15- تبیین مسأله با رویکرد تاریخ انگاره‌ای- دکتر فرهنگ مهروش

جلسه‌ی ۲. روش ها و نظریه های تفسیری متون مقدس-16:30 تا 17:45- بررسی و مطالعه نظریه‌های هرمنوتیکی: نظریه‌ی هرمنوتیکی دیلتای- دکتر فروغ پارسا

 

هفته‌ی ششم

سه شنبه ۱ تیر

جلسه‌ی ۱. تاریخ انگاره و اندیشه- 15 تا 16:15- امکان فرضیه‌مندی و برساخت طرحواره تاریخی- دکتر محمدهادی گرامی

جلسه‌ی ۲. مطالعات تاریخی انتقادی قرآن-16:30 تا 17:45 - نسبت روش شناسی تاریخی انتقادی با مطالعات قرآنی- دکتر آلا وحیدنیا

 

هفته‌ی هفتم

سه شنبه ۸ تیر

جلسه‌ی ۱. تاریخ انگاره و اندیشه- 15 تا 16:15- گونه شناسی و تنوع داده‎های تاریخی- دکتر احمد پاکتچی

جلسه‌ی ۲. مطالعات تاریخی انتقادی قرآن- 16:30 تا 17:45- محیط ظهور اسلام 1- دکتر محمدعلی طباطبایی

 

هفته‌ی هشتم

سه شنبه ۱۵ تیر

جلسه‌ی ۱. تاریخ انگاره و اندیشه- 15 تا 16:15- فیش برداری و طبقه بندی داده‌های تاریخی در مطالعات تاریخ اندیشه‌ای دکتر محمدهادی گرامی

جلسه‌ی ۲. مطالعات تاریخی انتقادی قرآن- 16:30 تا 17:45 - محیط ظهور اسلام 2 - دکتر محمدعلی طباطبایی

 

 

مدت زمان دوره : 8 روز

زمان برگزاری: روزهای سه شنبه، ساعت 15 تا 18

تاریخ شروع: 28 اردیبهشت ماه 1400

 

هزینه ثبت نام ۶۰۰ هزار تومان ولی به دلیل شرایط اجتماعی تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است: ۳۲۰ هزار تومان

با تخفیف بیشتر برای اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، همکاران پژوهشگاه، طلاب و دانشجویان: ۲۵۰ هزار تومان

تخفیف ویژه ثبت نام کنندگان گروهی (حداقل ۵ نفر): ۲۵۰ هزار تومان

ثبت نام از طریق لینک:

Mata.ihcs.ac.ir