فراخوان ششمین کنفرانس «بررسی مسائل جاری زبان‌ها، زبان‌شناسی، ترجمه و ادبیات»

میراث مکتوب- هر زبان به نوعی گنجینه فرهنگ یک قوم یا ملت است و بی‌توجهی به این گنجینه می‌تواند زمینه را برای مرگ آن فرهنگ ایجاد کند. اما از سوی دیگر استفاده از ارزش‌های چندبعدی زبان‌ها می‌تواند ضمن بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی درون جوامع و بین جوامع، کلید قدرتمندی در حل بسیاری از چالش‌های جهانی در ابعاد بزرگ و پیچیده باشد. لذا بررسی ارزش‌های یک زبان امری غیر قابل اجتناب است که فعالیت جدی پژوهشگران را می‌طلبد.

در همین راستا، در سال‌های 1395 تا 1399 پنج دوره کنفرانس بین‌المللی «بررسی مسائل جاری زبان‌ها، زبان‌شناسی، ترجمه و ادبیات» با همکاری و حمایت سازمان‌ها، مراکز و دانشگاه‌های مختلف در اهواز و یک دورۀ آن به صورت مجازی برگزار شد. در این دوره‌ها به طور متوسط مقالاتی از 40 کشور و دانشگاه مطرح جهان، مانند دانشگاه آکسفورد و دانشگاه شیگاگو، جذب و پذیرش شد و خروجی علمی پنج دورۀ کنفرانس در داخل و خارج از کشور منتشر گردید.

با توجه به موفقیت‌آمیز بودن دوره‌های گذشتۀ کنفرانس «بررسی مسائل جاری زبان‌ها، زبان‌شناسی، ترجمه و ادبیات»، دوره ششم این رویداد علمی با اندکی تغییرات ساختاری و با توجه به نیازهای علمی پژوهشگران، روزهای 17 و 18 مهرماه 1400 به صورت مجازی و با همکاری و حمایت دانشگاه های مختلف خارجی و داخلی و تحت داوری و نظارت کمیته بین المللی برگزار خواهد شد.

هدف اصلی برگزاری این کنفرانس بررسی و ارائه آخرین تحولات و یافته‌ها در زمینه‌های مختلف زبان‌شناسی، ادبیات، ترجمه، زبان‌ها و گویش‌ها و بر همین اساس از پژوهشگران و دانشگاهیان داخل و خارج از کشور دعوت شده است تا مقالات خود را با توجه به محورهای کنفرانس به یکی از زبان های فارسی، انگلیسی یا عربی ارسال کنند.

این رخداد علمی به عنوان یک فرصت مناسب برای پژوهشگران، دانشگاهیان و دانشجویان است تا آخرین یافته‌های علمی خود در زمینه‌های مختلف زبان‌شناسی، ادبیات، ترجمه، زبان‌ها و گویش‌ها را به اشتراک بگذارند و به تبادل اطلاعات در زمینه‌های مرتبط اقدام نمایند. به طور یقین تبادل نظر و به اشتراک‌گذاری یافته‌های پژوهشی می‌تواند افق جدید و وسیع‌تری را جهت پژوهش‌ها و تحقیقات در زمینه‌های مختلف زبان‌شناسی، ادبیات، ترجمه، زبان‌ها و گویش‌ها ایجاد کند.

از محورهای زیر مجموعه‌ای فراخوان این دوره می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: آواشناسی، واج‌شناسی، صرف و نحو، تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي، معني‌شناسي، گونه‌شناسی زبانی، زبانشناسی تطبیقی، روان‌شناسي زبان، جامعه‌شناسي زبان، عصب‌شناسي زبان، زبانشناسی پیکره‌ای، زبانشناسی مقابله‌ای، سبک‌شناسی، آموزش، برنامه‌ریزی و ارزیابی زبان‌ها و لهجه‌ها، دوزبانگی و شبکه‌های اجتماعی.

در جهت نگرش چندگانه به آخرین تحولات زبان‌شناسی، ادبیات، ترجمه، زبان‌ها و گویش‌ها، میان‌رشته‌ای بودن به عنوان مبنای اصلی این کنفرانس در نظر گرفته شده است تا متخصصین با تخصص و گرایش‌های مختلف بتوانند مسائل جاری مرتبط با موضوع کنفرانس را از دیدگاه‌های مختلف و بر اساس گرایش خود بررسی کنند.

مقالات دریافت شده بعد از داوری و موافقت کمیتۀ علمی بین المللی جهت ارائه معرفی خواهد شد. همچنین مقالات تحت عنوان مجموعه مقالات کنفرانس انتشار می‌یابد و در پایگاه‌هایی مانند سیویلیکا نمایه می‌شوند.

علاقه‌مندان جهت اطلاعات بیشتر، ثبت نام و ارسال مقاله می‌توانند به وب سایت ششمین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان‌ها، زبان‌شناسی، ترجمه و ادبیات (WWW.LLLD.IR) مراجعه کنند.