وبینار «ایران و گرجستان: روابط تاریخی و فرهنگی»

میراث مکتوب- به همت انجمن ایران‌شناسی وبینار «ایران و گرجستان: روابط تاریخی و فرهنگی» روز جمعه 24 اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود. در این وبینار استادانی از ایران و گرجستان در زمینه روابط تاریخی و فرهنگی دو کشور سخنرانی خواهند کرد.

از ایران دکتر محمود جعفری دهقی، استاد دانشکاه تهران و رییس انجمن ایران شناسی، با موضوع «چند واژۀ مشترک ایرانی و گرجی» ، دکتر گودرز رشتیانی، استاد دانشگاه تهران، با موضوع «گرجی‌ها و گرجستان در آرشیوهای ایران» و مهندس محمدرضا سحاب، رییس مؤسسۀ جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب، با موضوع «پژوهشی در زندگی و آثار کارتوگراف شهیر گرجی» سخن خواهند گفت.

از گرجستان نیز دکتر الکساندر چولوخادزه، رئیس انجمن شرق‌شناسی گرجستان، با موضوع «دوره‌های تأثیرگذاری زبان‌های ایرانی و ادبیات فارسی بر فرهنگ گرجستان»، دکتر نیکولوز ناخوتسریشویلی، پژوهشگر ارشد انستیتو شرق‌شناسی گرجستان، با موضوع «دست‌آوردها و چشم‌انداز پژوهش‌های ایران‌شناختی در انستیتوی شرق‌شناسی» و پروفسور گیورگی سانیکیدزه، رییس انستیتوی شرق‌شناسی گرجستان، با موضوع«شصتمین سالگرد تأسیس انستیتوی شرق‌شناسی به نام اکدمیسین گیورگی تسرتلی و رونمایی کتابی به همین مناسبت» سخن خواهند گفت.

 برای شرکت در این وبینار به نشانی www.iranistik.com  مراجعه فرمایید.