شعری از عباس فانی تبریزی با عنوان «میراث مکتوب»

میراث مکتوب- عباس فانی تبریزی، به مناسبت روز اسناد ملی و میراث مکتوب، شعری در این باب و با این عنوان سروده است که آن را در ادامه می‌خوانید.

 

میراث مکتوب

 

دارم رفیقی عاشق میراث مکتوب

باشد مدیر صادق میراث مکتوب

 

ایرانی است و با صفا، فرموده بر من

شعری سرایم لایق میراث مکتوب

 

گفتم چه گوید این فقیر بی بضاعت

از چهره‌های شارق میراث مکتوب

 

از ایرج افشار و از مهدی محقق

از کدکنی آن فالق میراث مکتوب

 

یارب چه گویم من ز آثار شفیعی

او باشد الحق خالق میراث مکتوب

 

دکتر علی‌اشرف و دکتر موحّد

باشند هر یک حاذق میراث مکتوب

 

از همت والای آن مرکز شد الحق

اسناد ملّی لاحق میراث مکتوب

 

تصحیح ارزشمند آثار بزرگان

باشد عطای واثق میراث مکتوب

 

تجلیل اهل فضل و تکریم مفاخر

اهداف ناب و شاهق میراث مکتوب

 

«آیینه میراث» در هر فصلنامه

باشد زبان ناطق میراث مکتوب

 

من فانی تبریزی‌ام مانند یاران

از جان و از دل شایق میراث مکتوب

 

19 اردیبهشت 1400ش – روز اسناد ملی و میراث مکتوب مبارک باد

تقدیم به دوست عزیز و بزرگوارم جناب دکتر اکبر ایرانی، مدیر محترم و فرهیخته مؤسسۀ میراث مکتوب

نام بزرگانی که زینت‌بخش این اثر شده‌اند به ترتیب ابیات شعر: دکتر اکبر ایرانی، دکتر ایرج افشار، دکتر مهدی محقق، دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، دکتر علی اشرف صادقی و دکتر محمد علی موحد

عباس فانی تبریزی