محمدرضا باطنی از نوادر بود

میراث مکتوب- ژاله آموزگار با اشاره به دوستی دیرینه خود با محمدرضا باطنی می‌گوید: بدون اغراق او از نوادر روزگار بود.

این استاد فرهنگ و زبان‌های باستانی و از دوستان محمدرضا باطنی، درباره این چهره مطرح زبان‌شناسی، ترجمه و فرهنگ‌نویسی که ۲۱ اردیبهشت‌ماه از دنیا رفت به ایسنا گفت: بدون هیچ اغراقی باید بگویم او از نوادر بود. من دوست و همکار خیلی قدیمی‌ او در گروه زبان‌شناسی هستم، یک دوستی بیش از نیم قرن.

او در ادامه بیان کرد: بسیار متأسفم. کاش هرکسی که می‌رود مثل دکتر باطنی این‌همه اثر پشت سر خود گذاشته باشد؛ آثار مفید و بسیار مفید. دوستی ما هم کاری بود و هم خانوادگی. فقط برای من دوست و همکار خوب نبود بلکه از دید من یک دانشمند واقعی و تأثیرگذار  بود و برای تمام مدت عمرش خدمتگزار زبان و زبان‌شناسی، بخصوص زبان فارسی .

منبع: ایسنا