کتاب «نخستین جشنوارۀ ملی عکس شاهنامه»

میراث مکتوب- کتاب نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه در این مجموعه گویی فردوسی و شاهنامه‌اش جزو لاینفکّ زندگی مردم شده؛ فرزانه توس با مردم در خانه و کوی و بازار در رفت‌وآمد و گفت‌وگوست و در غم و شادی آنها شریک است.

نسخه کاغذی کتاب نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه منتشر شد. این کتاب با مقدمه میرجلال‌الدین کزازی، جلال خالقی مطلق و قدمعلی سرامی همراه با ۵۷ عکس برگزیده نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه منتشر شده است.

پیش از این نسخه انگلیسی این کتاب از سوی دانشگاه کمبریج و نسخه دیجیتالی آن در ایران منتشر شده بود. در بخشی از یادداشت جلال خالقی مطلق درباره این کتاب آمده است: «نگارنده این سطور در زندگی خویش کتاب‌های مصوّر از شاهنامه و آثار دیگر ادب فارسی اثرِ نگاره‌گران دیروز و امروز بسیار دیده است؛ ولی کتاب حاضر بر دل او تأثیری دیگر داشت و احساسی را زنده کرد که غربی‌ها بدان «نوستالژی» می‌گویند.

این اصطلاح در اصل به معنی «دلتنگی برای میهن» است، ولی امروزه عموما به معنی «دلتنگی و اشتیاق و میل و آرزو به گذشته» به کار می‌رود و شاید بتوان آنرا کوتاه «گذشته‌گرایی» و یا «گذشته‌یادی» و یا «گذشته‌دلی» گفت. در کتاب حاضر «نوستالژی» در هر دو معنی کهن و نوی آن به‌خوبی نمود می‌کند.

من بر ارزش هنری مینیاتورهای قدیمی واقفم؛ ولی از سوی دیگر، دیدن اینکه رستم با آن همه ابهّت و یال و کوپال در آن تصویرها با سرِ تراشیده و چشم‌های مغولی، مانند کودکان یتیم در گوشه‌ای کِز کرده است، راستش چنگی به دل من نمی‌زند. در مقابل، بیشتر نگاره‌ها و تندیس‌های کتاب حاضر ادعایی در زمینه هنر رسمی و سنتی ندارند؛ بلکه مجموعه‌ای از هنر مردم است؛ ساده‌تر بگویم، سفره دل مردم است که اگر خوراک‌های رنگین در کاسه‌های زرّین ندارد، ولی نان و پنیر و سبزی‌اش لذّتی ویژه دارد.

در این مجموعه گویی فردوسی و شاهنامه‌اش جزو لاینفکّ زندگی مردم شده؛ فرزانه طوس با مردم در خانه و کوی و بازار در رفت‌وآمد و گفت‌وگوست و در غم و شادی آنها شریک است. یک جا تصویر حکیم را به دیوار کوچه یا خانه‌ای کشیده‌اند؛ چنانکه گویی او بر رفتار مردم نظارت می‌کند»

کتاب نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه به کوشش کوروش جوادی و از سوی نشر باد به قیمت شصت‌هزار تومان منتشر و راهی بازار نشر شده است.