ترجمه‌ای جدید از رباعیات خیام به زبان عربی

میراث مکتوب- اخیرا ترجمه جدید از رباعیات خیام به زبان عربی و از سوی بنیاد عربی پژوهش‌ها و نشر، منتشر شده که یوسف بکار، مترجم اردنی و استاد بازنشسته دانشگاه یرموک از زبان فارسی به عربی برگردانده است.

در پشت جلد کتاب به قلم مترجم آمده است «این ترجمه جدیدترین ترجمه از رباعیات خیام و و از نظر تعداد رباعیات کم‌‌شمارترین آن‌ها است که تنها شامل 75 رباعی می‌شود که علی دشتی، ادیب و پژوهشگر ایرانی از طریق روشی متفاوت و شناخت شخصیت خیام، شعرهایی که خیام سروده را از شعرهایی که به او منتسب شده و از دیدگاه او مظنون‌الاصاله هستند جدا کرده و اصالت آن‌‌ها را برگزیده است.»

او همچنین خاطرنشان می‌کند که پیش ازین 20 رباعی از خیام را در کتابی تحت عنوان «ترجمه‌های اردنی رباعیات خیام مطالعه انتقادی» به زبان عربی برگردانده که این ترجمه اردنی بعد از ترجمه‌های مصطفی وهبی التل، در سال 1922، محمد الظاهر در سال 1967، تیسیر سبول در سال 1973 و محمود شلبایه در سال 2013 منتشر شده است.

بکار در ادامه توضیح می‌دهد که ترجمه این رباعیات به او کمک کرده تا بر حقیقت رباعیات خیام که هنوز هم محل ابهام است اطلاع پیدا کند. او در مقدمه این ترجمه نوشته «در ادبیات تمامی ملل شخصیتی پرابهام‌تر و جنجال‌برانگیزتر از خیام چه از لحاظ زندگی‌نامه و چه در درباره اصالت رباعیات او وجود نداشته است و هنوز هم اطلاع دقیقی از تاریخ دقیق تولد و وفات او و نیز جزئیات زندگی او  پیدا نیست؛ اما جای هیچ شکی نیز نیست که منشأ شهرت خیام در عصر جدید همان رباعیاتی است که تعداد آن به طور دقیق بر کسی آشکار نیست؛ و علی دشتی در این میان با دقت و امعان نظر بسیار و روشی متفاوت اشعار اصیل خیام را بازشناسانده است.»

منبع: ایبنا