بازشناسی روند تطور و تحول فرمان‌ها در دیوانسالاری ایران دوره قاجار

میراث مکتوب- کتاب «بازشناسی روند تطور و تحول فرمان ها در دیوانسالاری ایران دوره قاجار» براساس گزیده‌ای از فرمان‌های موجود در آرشیو ملی ایران تألیف حوریه سعیدی، توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملی ایران چاپ و روانه بازار نشر شد.

در کتاب «بازشناسی روند تطور و تحول فرمان ها در دیوانسالاری ایران دوره قاجار» که براساس گزیده ای از فرمان های موجود در آرشیو ملی ایران از سوی حوریه سعیدی تالیف شده است؛ دربرگیرنده مطالعاتی مبتنی بر اسناد و مدارک تاریخی است که در حوزۀ مطالعات تاریخی جایگاه ویژه‌ای دارد.

این کتاب پژوهشی دربارۀ سیر تحول صدور فرمان‌ها در دورۀ قاجار و استخراج اطلاعات تغییرات دیوان‌سالاری است که در صدور این نوع از مدارک مهم تاریخی دیده می‌شود. این پژوهش با تکیه بر مطالب درآورده شده از متن، شکل و محتوای گزیده‌ای از فرمان‌هایی بوده که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران موجود است.

حوریه سعیدی مولف و پژوهشگر در مقدمه کتاب «بازشناسی روند تطور و تحول فرمان ها در دیوانسالاری ایران دوره قاجار» چنین آورده است: «فرمان ها بخش مهمی از اسناد دیوانی است و از نظر استخراج اطلاعات تاریخی در جایگاه والا و ویژه ای قرار دارند و باید راستی آزمایی شده و درستی یا نادرستی و موضوع و مطالب مندرج در آن سنجیده شده و آنگاه به عنوان منبع دست اول، در نگارش یک پژوهش تاریخی به کار برده شود. اثر حاضر پژوهشی است با تکیه بر مطالب استخراج شده از متن، شکل و محتوای تعدادی از فرمان هایی که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی موجود است. اطلاعات مورد نیاز به عنوان پشتوانه موضوع اثر، مورد استفاده قرار گرفته است.» 

در این اثر دورۀ 134 سالۀ پر فراز و نشیب از تاریخ ایران که تحولات مهم و تأثیرگذاری را برای آینده ایران رقم زده با تکیه بر 193 فرمان، شامل: تعداد هفت فرمان متعلق به دورۀ صفویه، سه فرمان متعلق به دورۀ افشاریه و زندیه، و 183 فرمان متعلق به دوره قاجار تبیین شده است.
 
لازم به توضیح است گزیده‌ای از تصاویر فرمان‌ها به صورت سیاه وسفید و نمایه ضمیمه کتاب «بازشناسی روند تطور و تحول فرمان ها در دیوانسالاری ایران دوره قاجار»  است و این اثر در  204 صفحه منتشر شده است. علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند از طریق فروشگاه مجازی سازمان به آدرس: (http://bookshop.nlai.ir) اقدام به خرید کنند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی ایران