نشست «زبان و ادب فارسی در بالکان» برگزار می‌شود

میراث مکتوب- مجموعه کشورهایی که امروزه شبه جزیره بالکان را تشکیل می‌دهند، از جمله آلبانی، اسلوونی، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، کزوو، مونته نگرو، رومانی، مقدونیه، صربستان و بخش‌هایی از ترکیه و یونان همگی از دیرباز از باغ فرهنگ و ادب ایرانی متنعم بوده‌اند.

فرهنگ ایرانی و ایرانشهری بیش از سه هزار سال پیش به این منطقه راه یافته بود. پیش از اسلام، ادیان مهری و مانوی به این سرزمین انتقال یافته و تأثیر نهاده بود. عثمانی‌ها به‌ویژه در دو سدۀ نخست حکومت خود و در دورۀ سلطان سلیم زبان فارسی را به عنوان زبان دربار و امور دیوانی به کار گرفته بودند. اگرچه ورود اروپا به این منطقه، زبان و خط آنها را دگرگون کرد اما هنوز وام‌واژه‌های ایرانی، عرفان و ادب فارسی و جنبه‌های متنوعی از فرهنگ ایرانی در این خطه مشهود است.

افزون بر این، کانون‌های ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی این منطقه مسائل ادبی و فرهنگی ایرانی و زبان فارسی را با اشتیاق دنبال می‌کنند.

از این روی دکتر محمود جعفری دهقی، استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن ایران‌شناسی، در قالب نشستی مجازی با دو تن از صاحب‌نظران فرهنگ ایرانی کرواسی، دکتر عذرا آباجیچ (نوایی)، استاد دانشکدۀ ادبیات دانشگاه زاگرب، و دکتر ابتهاج نوایی، مترجم، به گفتگو خواهد پرداخت.

این نشست به همت گروه ادبیات تطبیقی انجمن ایران‌شناسی روز چهارشنبه 5 خردادماه 1400، ساعت 20، از صفحۀ اینستاگرام انجمن ایران‌شناسی به آدرس @anjoman_iranshenasi پخش می‌شود.