همکاری میراث مکتوب با مرکز توسعۀ فرهنگ و هنر در فضای مجازی

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، روز دو‌شنبه 3 خرداد 1400، آقایان دکتر محمدرضا بهمنی، رئیس مرکز توسعۀ فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و امیری‌نیا، مدیرعامل مؤسسۀ فرهنگ و هنر در فضاهای مجازی از مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب دیدن کردند.

در این جلسه که با حضور دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل و زینب پیری، مدیر روابط عمومی مؤسسه انجام شد دربارۀ فعالیت‌ها و عملکرد مؤسسه در فضای مجازی صحبت شد.

در ابتدای جلسه، ایرانی دربارۀ آغاز به کار مؤسسه و نشر آثار منحصربه فردی که در حوزۀ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام منتشر و فعالیت‌هایی که در سال گذشته در فضای مجازی انجام شده است، توضیحاتی ارائه کرد. سپس دکتر بهمنی دربارۀ اهمیت آثار مؤسسه و اطلاع‌رسانی انتشار این آثار در جامعه صحبت کرد.

تولید محتوای به‌روز از متون کهن، ایجاد شبکۀ فعالان مجازی در حوزۀ میراث مکتوب و ایجاد شبکۀ بین‌المللی فعالان حوزۀ فرهنگ و تمدنی از پیشنهادهای دکتر بهمنی برای همکاری و اطلاع‌رسانی بهتر در بُعد ملی و بین‌المللی در فضای مجازی بود.

در ادامۀ جلسه، آقای امیری‌نیا نیز به امکان همکاری میراث مکتوب و مرکز توسعۀ فرهنگ و هنر در فضای مجازی و همچنین مؤسسۀ تحت مدیریت خود در قالب تفاهم‌‌نامه‌‌ای اشاره کرد. بر این اساس مقرر گردید نیازهای میراث مکتوب در حوزۀ مجازی، شامل تهیۀ پلتفرمی برای برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها، کارگاه‎‌ها و برنامه‌های برخط مؤسسه، فضایی مناسب برای بارگذاری فیلم‌های مؤسسه و موارد دیگر بررسی شود و همکاری برای تأمین این نیازها صورت گیرد.