شمارۀ ۱۱ ویژه‌نامۀ شبه‌قاره

میراث مکتوب- یازدهمین شمارۀ مجلۀ شبه‌قاره، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، به دبیری دکتر محمدرضا نصیری، عضو وابستۀ فرهنگستان و مدیر گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، منتشر شد.

در یازدهمین شمارۀ این ویژه‌نامه عناوین ذیل دیده می‌شود:

«سیّد امیرعلی و نقش او در حیات دینی، سیاسی و اجتماعی مسلمانان هند پیش از استقلال» / دکتر فریبا پات

«اثرپذیری حافظ از امیرخسرو دهلوی، پارسی‌سرای نامدار شبه‌قاره» / دکتر میرجلال‌الدین کزازی، کوزرش قنبری و غلامرضا سالمیان

«یک ترقیمه و تدقیق دو نکتۀ احوالی صائب تبریزی» / دکتر سعید شفیعیون و الهام زادافشار

«کتیبه‌های فارسی آرامگاه بهاءالدین زکریای مولتانی» / دکتر مرتضی رضوانفر و دکتر داریوش ذوالفقاری

«کهن‌ترین دست‌نویس نویافته از خمسۀ امیرخسرو دهلوی» / دکتر ابوالقاسم رادفر و محسن باغبانی

«باقی‌ماندۀ دو کتاب ارزشمند از مجموعۀ نسخ کتابخانۀ تیپوسلطان در کتابخانۀ بریتانیا» / دکتر چندر شیکهر

«نوآوری‌ها و شیوه‌های خاص بدرالدین اکبرآبادی در شرح دیوان حافظ» / مرتضی قاسمی، دکتر ایوب مرادی و دکتر علی (پدرام) میرزایی

«بررسی تطبیقی تأثیر متقابل واژه‌ها و ریشه‌های مشترک زبان فارسی، هندی و اردو» / دکتر نصرالله پورمحمدی املشی و دکتر مریم غفوریان

«دیرینگی پیوند زبانی فارسی و عربی در زبان اردو»، دکتر حسین حدیدی

«نغمۀ معرفت بررسی توصیفی سنّت گِنان اسماعیلیان هند» / شفیق نزار علی ویرانی و زینب فخری

«تذکرۀ خزینۀ گنج الهی» / سیّد وحید سمنانی، دکتر علی (پدرام میرزایی) و دکتر علی‌محمد پشتدار

برای دریافت شمارۀ ۱۱ ویژه‌نامۀ شبه‌قاره کلیک کنید.