نشست «شیعه‌پژوهی در غرب به مثابه دیسیپلینی سیال»

میراث مکتوب- نشست «شیعه‌پژوهی در غرب به مثابه دیسیپلینی سیال» با سخنرانی دکتر عباس احمدوند، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، از سوی معاونت آموزشی پژوهشی دانشکده شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

این نشست روز چهارشنبه 12 خرداد ماه 1400 ساعت 16 تا 17:30 برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک زیر در این نشست حضور پیدا کنند.

https://b2n.ir/z49652

کد دسترسی : 22