ابن‌سینا و فلسفه‌ورزی در جامعۀ فلسفی ایران

میراث مکتوب- چهاردهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ بوعلی سینا در روز چهارشنبه ۱۲ خرداد ساعت ۱۱ صبح با عنوان «ابن‌سینا و فلسفه‌ورزی در جامعۀ فلسفی ایران» به سخنرانی دکتر داوود حسینی (عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس) اختصاص دارد که به صورت مجازی پخش خواهد شد.

تصور تاریخی متعارف در جامعۀ فلسفی ایران، در حوزۀ فلسفۀ اسلامی، این است که نظام حکمت متعالیه کم‌وبیش نظام ایده‌آل فلسفی شکل گرفته در طول تاریخ فلسفۀ اسلامی است. سایر نظام‌های فلسفی در این تاریخ تا آنجا اهمیت دارند که به ما نشان دهند که چه راه‌های خطایی پیش پای ماست. از جملۀ این نظام‌ها نظام فلسفی ابن‌سیناست.

در این گفتار تصویری دیگرگونه از این تاریخ پیش چشم مخاطب قرار می‌گیرد. حکمت متعالیه و نظام‌های فلسفی بدیل او تا حد زیادی تلاش برای تفسیری سازگار از نظام فلسفی ابن‌سینا بوده‌اند. این تصویر تاریخی در مورد مسئلۀ وجود، که محل اختلاف میان ملاصدرا و میرداماد بوده است، با جزئیات بیشتری تحلیل و بررسی می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند این درس‌گفتار را از اینستاگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب به نشانی ketabofarhang، تلگرام این مرکز به نشانی bookcitycc و صفحۀ این مرکز در سایت آپارات پیگیری کنند.