یکصدمین شمارۀ «میراث شهاب» منتشر شد

میراث مکتوب- یکصدمین شمارۀ فصلنامۀ «میراث شهاب»، مجلۀ تخصصی کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی (ره ) (گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی) در حوزۀ کتابشناسی و نسخه‌شناسی، منتشر شد.

عناوین مقالات اين شماره به قرار زير است:

مقالات

ملاحظات و تصحیحات (13) / محمد کاظم رحمتی

منبعی مهم در بارۀ سلجوقیان روم و دبیرخانۀ فارسی آن‌ها / داوید دوران گدی

بررسی فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی / حسین مسرت

جُستاری در نسب ‌شناسی جعفربن موسی‌ بن جعفر و مدفن ایشان / سجاد حبیبی

شرح حال نگاری

خواجه محمد دهدار و گلشن راز / علی صدرایی خویی

عاصی اصفهانی رشتی (1) / امرالله شجاعی

آشنایی با سه نفر از مشایخ اسعد بن شفروه اصفهانی / رسول جزینی

تصحیح متون

نظم تهذیب الاخلاق / تصحیح: امیر بارانی بیرانوند

قحطی 1325 ش در خدابنده زنجان / تصحیح: علی اکبر صفری

تاریخ تحولات اجتماعی ایران در عصر جدید (1) / تصحیح: سید محمود مرعشی نجفی

میراث شهاب فصلنامه‌ای تخصصی وابسته به کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی است که با مدیرمسئولی سیدمحمود مرعشی نجفی و سردبیری محمود طیار مراغی منتشر می‌شود.