بازخوانی آئین‌های فصلی در تمدن‌های باستانی

میراث مکتوب- وبینار «درک ضرباهنگ طبیعت به مثابۀ میراث ناملموس» با موضوع بازخوانی آئین‌های فصلی در تمدن‌های باستانی از سوی دانشگاه شهید بهشتی و با مشارکت چند مرکز علمی و فرهنگی برگزار می‌شود.

در این نشست فاطمه فرناز عارفیان، از مؤسسۀ شهرهای ابریشم، سرور بختی، رئیس مؤسسۀ فرهنگی اکو، جلال امام، از مرکز ایران‌شناسی دانشگاه شیان چین، و عباس احمدوند، از دانشگاه شهید بهشتی، سخنرانی خواهند کرد.

وبینار «درک ضرباهنگ طبیعت به مثابۀ میراث ناملموس» روز سه‌شنبه 18 خردادماه 1400 ساعت 15 برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند در ساعت نشست از طریق لینک زیر، به این وبینار وارد شوند.

www.sbu.ac.ir/web/webinar