جایگاه فلسفۀ هنر در آثار ابن سینا

میراث مکتوب- پانزدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ بوعلی سینا با عنوان «جایگاه فلسفۀ هنر در آثار ابن سینا» به سخنرانی دکتر هادی ربیعی اختصاص دارد که به صورت مجازی پخش خواهد شد.

زیبایی‌شناسی به عنوان یک دانش فلسفی مستقل نزد ابن سینا مطرح نبوده است. او در آثارش به طور مستقل و منسجم به فلسفۀ هنر نپرداخته است. با وجود این، ابن سینا در ضمن آثارش نکات متعددی را در مورد هنر و زیبایی مطرح کرده است. برخی از سخنانی که ابن سینا درباره هنرها مطرح کرده است، به نگاه فلسفی او به هنر مربوط می‌شود، اما برخی سخنانش به بررسی هنرها از جهات دیگر به‌ویژه از حیث فنی می‌پردازد.

سخنان او در مورد فلسفه‌ هنر و زیبایی به طور پراکنده و در بافت‌ مباحث متفاوتی مشاهده می‌شود، چنانکه می‌توان دیدگاه‌های زیبایی‌شناختی او را در بخش‌هایی همچون الهیات، ریاضیات، طبیعیات و منطق یافت. برخی از دیدگاه‌های زیبایی‌شناختی ابن سینا به صراحت در آثارش ذکر شده، اما برخی به طور ضمنی مطرح شده است و از آثارش قابل استنباط است.
 
پانزدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ بوعلی سینا در روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ساعت ۱۱ صبح با عنوان «جایگاه فلسفۀ هنر در آثار ابن سینا» به سخنرانی دکتر هادی ربیعی (عضو هیئت علمی دانشگاه هنر) اختصاص دارد که به صورت مجازی پخش خواهد شد.
 
در این درس‌گفتار مهم‌ترین مباحثی که ابن سینا در حیطۀ فلسفۀ هنر به آنها پرداخته است برشمرده می‌شود و جایگاه آن مباحث در بافت آثار او بررسی می‌شود.
 
علاقه‌مندان می‌توانند این درس‌گفتار را از اینستاگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب به نشانی ketabofarhang، تلگرام این مرکز به نشانی bookcitycc و صفحه‌ این مرکز در سایت آپارات پیگیری کنند.