زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد لایق شیرعلی

میراث مکتوب- استاد لایق شیرعلی (۱۹۴۱-۲۰۰۰م) تواناترین شاعر نیمۀ دوم قرن بیست تاجیکستان بود که آثار گران‌قدری از خود به میراث گذاشت. با آمدن او به میدان شعر و ادب روح تازه‌ای به پیکر یخ‌بسته و شعارزدۀ شعر تاجیکی دوران شوروی دمیده شد؛ راه‌ و روش، موضوع، طرز بیان و زبان شعر تازگی گرفت. لایق با شور و شوق مختص خود وارد این میدان گشت و شعر اصیل را دوباره به کرسی خودش نشاند. در شعر او تقریباً تمام انواع شعری را می‌توان دید: قصیده، غزل،‌ رباعی، دوبیتی، چهارپاره و غیره، اما از این میان، این شاعر بیشتر به غزل و رباعی و دوبیتی گرایش داشته است.

کتاب زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد لایق شیرعلی دویست‌ و چهارمین شماره از مجموعۀ «زندگی‌نامه‌ها»ی انجمن آثار و منفاخر فرهنگی است که به شرح زندگی و فعالیت‌های علمی و فرهنگی استاد لایق شیرعلی، ادیب و شاعر تاجیکستان، اختصاص دارد.

مقالات مندرج در این مجموعه عبارت‌اند از: «لایق شیرعلی و شاهنامۀ فردوسی»، حسن بلخاری قهی؛ «لایق شیرعلی و احیاء اصالت شعر تاجیکی»، نظام‌الدین زاهدی؛ «لیاقت لایق»، حسن قریبی؛ «دورۀ کودکی و دانش‌اندوزی»، عثمانجان غفاراف؛ «لایق و (شعر حالت)»، عبدالنبی ستارزاده؛ «در محفل شعر لایق»، صفر عبدالله؛ «خودشناسی ملی در اشعار لایق شیرعلی»، رستم وهاب‌زاد؛ «باز یک خورشید ما را ترک گفت»، خدایی شریف‌زاده؛ «تحول ژانر دوبیتی در آثار لایق شیرعلی»، خال‌محمد رحیم‌اف؛ «لایق شیرعلی و ویژگیی‌های نقد نویسندگی او»، باهر رجب‌اف؛ «تمایلات خودشناسی و هویت ملی در اشعار لایق شیرعلی»، حمزه باقی‌اف؛ «جایگاه شاهنامه و فردوسی در اشعار استاد لایق شیرعلی»، شاه‌منصور شاه‌میرزا (خواجه‌اف)؛ «سخنی از استاد لایق»، عسکر حکیم؛ «لایق شیرعلی»، شریف‌مراد اسرافیل‌نیا؛ «ارمغانی از ازل»، فرزانه خجندی؛ «شاعر دردآشنا و وحدت‌سرا»، عَلَم‌خان کوچراف؛ «اول و آخر عشق»، مبشر اکبرزاد؛ «مرگ شاعر»، عبدالقادر رستم؛ «استاد لایق و منزلت سخن»، مصباح‌الدین نذری‌قل؛ «لایق و سنت رباعی‌سرایی»، عبدالشکور عبدالستار؛ ««سنگ‌هایی بر گوری»، عبدالخلیل خالق‌زاده.

کتاب زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد لایق شیرعلی را انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در ۳۴۸ صفحه و به بهای ۴۵هزار تومان منتشر کرده است.