بیت الحکمه و نهضت ترجمه در عهد حضرت رضا(ع)

میراث مکتوب- نشست «بیت الحکمه و نهضت ترجمه در عهد حضرت رضا(ع)» با سخنرانی دکتر سید حجت‌الحق حسینی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تایرخ و فلسفۀ علم، از سوی کتابخانه و موزۀ ملک برگزار می‌شود.

این نشست به مناسبت دهۀ کرامت، روز شنبه 29 خردادماه 1400 ساعت 19 برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با دنبال کردن صفحۀ اینستاگرام کتابخانه و موزۀ ملک به آدرس Malek_museum_library  در این جلسه حضور یابند.