الصحاح في اللغة

میراث مکتوب- اين نسخه از صحاح جوهري در قطع 25 در 3 / 33 تهيه شده و قلم آن به گونه‌اي از ثلث كتابتي تعلق دارد. نسخه از آغاز تا انجام مشكول است. تصوير نخستين صفحه از متن نسخه (گ 1 پ) را در شكل زير مي‌بينيم.


برای دیدن تصویر کامل، روی عکس کلیک کنید.