سرودۀ دکتر کریم اشراق به مناسبت زادروز دکتر ایرانی

میراث مکتوب- دکتر کریم اشراق، حقوقدان برجسته و نماینده سابق ایران در دادگاه بین‌المللی لاهه، با سرودن شعری زادروز دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، را به وی تبریک گفت. این سروده را در ادامه می‌خوانید.

 

 

زادروز جناب ایرانی  /  باد فرخنده و خجسته و شاد

تندرستی و نیک فرجامی  /  روزی از درگه خدایت باد

شده‌ای گر به فیض حق فائز  /  چون ترا پاک گشته جان و فؤاد

ور نه چون مردمان خورده فریب  /  می‌شدی شعله‌دار در ره باد

همه در فکر ثروت‌اند و مقام!  /  فارغ از روز حشر و یوم تِناد

خوش به حال کسی که همچون تو  /  باقیاتی چنین ز پیش نهاد

دیر زی تا فزون کنی به وطن  /  کار نشر کتاب را بنیاد

بهر فرهنگ‌گستری زین بیش  /  دل و دستت، هماره باد گشاد

دولت علم و ثروت فرهنگ  /  بخدا! زین دو به، خدای نداد

این دو بی‌شک ز لطف یزدانست  /  فضل ربّی است هر دو را بُنلاد

قصد اشراق بود عرض دعا  /  دل و جانت همیشه باد آباد

لاهه، دوم تیرماه 1400